Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2021/S 030-073656

Kort beskrivelse

Udbuddet omfatter strategisk rådgivning i forbindelse med planlægning, udvikling og gennemførelse af udbud af byudviklingsområder og kommunale arealer i Aarhus Kommune. Rådgivningen kan i relation til dette blandt andet omfatte:

— Udarbejdelse af udviklingsplaner og planprocesser

— Strategisk byudvikling - herunder procesledelse af større udviklingsprojekter

— Byplanfaglig viden om de krav og løsninger, der stilles til fremtidens byudvikling på lokalt og globalt niveau

— Styring af processer omkring byudvikling herunder planprocesser

— Tids- og etapeplaner herunder udbudsstrategier

— Markedsforståelse

— Gennemførelse af processer med inddragelse af interessenter, herunder borgere

— Omdannelse af politiske visioner til fysiske koncepter, herunder rådgivning om håndtering af de politiske processer

— Udarbejdelse af studier, der viser muligheder for udvikling af arealer, herunder i forhold til arkitektur og planlægning

— Tværfagligt projektarbejde omkring byudvikling.

Læs mere
Ordregiver Aarhus Kommune, Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger
Annonceret 12-02-2021 kl. 00.00
Sidst ændret 12-02-2021 kl. 09.00
Deadline 11-03-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:073656-2021:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse