Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2021/S 030-073316

Kort beskrivelse

Udbuddet angår udarbejdelse af et idéoplæg, der belyser og konkretiserer mulighederne for omdannelse af Bispeengen, hvis Bispeengbuen rives ned, og vejen lægges i en tunnel. Projektområdet er beliggende i både Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune. Idéoplægget skal give de 2 kommuner et fælles beslutningsgrundlag i forhold til, hvordan området kan omdannes. Det skal i et arkitektonisk helhedsgreb belyse og konkretisere mulighederne for at fredeliggøre området med nye rekreative grønne byrum, binde områderne bedre sammen, skabe attraktive byudviklingsarealer i sammenhæng med de grønne byrum, håndtere regnvand og skybrudshændelser, skabe bedre kantzoner, samt genåbne Ladegårds Å helt eller delvist, så den kan indgå i en fremtidig å-park.

Idéoplægget struktureres i 2 faser (fase 1 og fase 2) blandt andet for at inddrage politikerne i Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i bedst muligt omfang.

Læs mere
Ordregiver Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold
Annonceret 12-02-2021 kl. 00.00
Sidst ændret 12-02-2021 kl. 09.00
Deadline 15-03-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:073316-2021:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse