Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2021/S 030-071659

Kort beskrivelse

I forbindelse med AG Construction A/S' opførelse af et blandet byggeri på matr. nr. 4072 Sundbyøster, København, agter ordregiver at erhverve en frastykket matr. nr. 4072b. Der er til ejendommen tilknyttet ret til udnyttelse af i alt ca. 1 913 etagekvadratmeter almene boligbyggeretter (støtteberettiget m2 i henhold til BBR). Ordregiver ønsker at erhverve ejendommen med henblik på opførelse af almenboligbyggeri. Da de almene boliger opføres i fysisk sammenhæng med byggeriet på naboejendommen, og da de 2 byggerier til sammen vil fremstå som en arkitektonisk helhed, udgør de almene boliger en integreret del af et samlet byggeri, og det er følgelig ikke praktisk hensigtsmæssigt at gennemføre 2 separate byggesager og -processer hver omfattende en del af det samlede byggeri på ejendommen. Hvis ordregiver indgår aftale med AG Construction A/S om at købe ejendommen med tilhørende byggeretter, vil der blive indrettet almene boliger via en delegeret bygherremodel, jf. nærmere nedenfor.

Læs mere
Ordregiver Boligforeningen 3B, Afdeling under stiftelse
Annonceret 12-02-2021 kl. 00.00
Sidst ændret 12-02-2021 kl. 09.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:071659-2021:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed