Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2021/S 030-071657

Kort beskrivelse

I forbindelse med AG Construction A/S' opførelse af et blandet byggeri på matr. nr. 374 Sundbyøster, København, agter ordregiver at erhverve en endnu ikke opført ejerlejlighed med ca. 5 800 etagekvadratmeter almene boligbyggeretter (opgjort som støtteberettiget m2 i henhold til BBR). Almenboligbyggeriet opføres i fysisk sammenhæng med de øvrige ejerlejligheder på ejendommen, hvorfor ejerlejlighederne på ejendommen til sammen vil fremstå som en arkitektonisk helhed. Almenboligbyggeriet udgør således en integreret del af det samlede byggeri på ejendommen, og byggerierne er således i praksis uadskillelige. Det er derfor ikke praktisk hensigtsmæssigt at gennemføre separate byggesager og -processer for den almene del af det samlede byggeri på ejendommen. Hvis ordregiver indgår aftale med AG Construction A/S om at købe den pågældende ejerlejlighed med tilhørende byggeretter, vil den blive indrettet til almene boliger via en delegeret bygherremodel, jf. nærmere nedenfor.

Læs mere
Ordregiver Samvirkende Boligselskaber, SAB, Afdeling under stiftelse
Annonceret 12-02-2021 kl. 00.00
Sidst ændret 12-02-2021 kl. 09.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:071657-2021:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed