Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Asfaltarbejder i Aalborg Kommune 2021

Offentlig licitation vedrørende ”Asfaltarbejder i Aalborg Kommune 2021”

Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Trafik & Veje udbyder i forbindelse med kommunens vejvedligeholdelse 21 selvstændige asfaltentrepriser med følgende omtrentlige hovedmængder:
AB, flex 127.000 m2 svarende til ca. 7.710 t
PA, flex 21.200 m2 svarende til ca. 1.270 t
SMA, flex 38.800 m2 svarende til ca. 2.710 t
Opgaven udbydes i offentlig licitation i henhold til ”Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, lov nr. 1410 af 7. december 2007” med senere ændringer.

Udbudsgrundlaget er offentliggjort fredag den 12. februar 2021 på TrueTender (https://tender.konnect.dk/app/tender/entity/872), hvor interesserede tilbudsgivere ligeledes skal holde sig orienterede om eventuelle suppleringer/ ændringer til udbudsmaterialet.
Tilbud afgives elektronisk ved upload på TrueTender senest fredag den 12. marts 2021 kl. 09.30.
Åbning af indkomne tilbud foregår online via Teams fredag den 12. marts 2021 kl. 09.30

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 12-02-2021) Luk udbudsdetaljer (gældende version 12-02-2021)
Titel Asfaltarbejder i Aalborg Kommune 2021
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Offentlig licitation vedrørende ”Asfaltarbejder i Aalborg Kommune 2021”

Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Trafik & Veje udbyder i forbindelse med kommunens vejvedligeholdelse 21 selvstændige asfaltentrepriser med følgende omtrentlige hovedmængder:
AB, flex 127.000 m2 svarende til ca. 7.710 t
PA, flex 21.200 m2 svarende til ca. 1.270 t
SMA, flex 38.800 m2 svarende til ca. 2.710 t
Opgaven udbydes i offentlig licitation i henhold til ”Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, lov nr. 1410 af 7. december 2007” med senere ændringer.

Udbudsgrundlaget er offentliggjort fredag den 12. februar 2021 på TrueTender (https://tender.konnect.dk/app/tender/entity/872), hvor interesserede tilbudsgivere ligeledes skal holde sig orienterede om eventuelle suppleringer/ ændringer til udbudsmaterialet.
Tilbud afgives elektronisk ved upload på TrueTender senest fredag den 12. marts 2021 kl. 09.30.
Åbning af indkomne tilbud foregår online via Teams fredag den 12. marts 2021 kl. 09.30
Annonceret 12-02-2021 kl. 07.00
Deadline 12-03-2021 kl. 09.30
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Uddybning af tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige tilbud identificeres på baggrund af tildelingskriteriet ”Laveste pris” på den enkelte entreprise.
Link til udbudsmateriale https://tender.konnect.dk/invite/872
Ordregiver Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen
Udvælgelseskriterier Udvælgelseskriterierne omfatter krav til økonomisk og finansiel formåen samt teknisk og faglig kapacitet jf. udbudsgrundlagets "Bestemmelser om Udbud og Tilbud".
Adresse Stigsborg Brygge 5 sal
9400
Nørresundby
CPV kode 44113620-7 - Asfalt
44113610-4 - Bitumen
45233141-9 - Vejvedligeholdelse
Udbudsform Offentlig licitation
Kontaktperson Lise Gansted-Mortensen
Kontakt E-mail: lise.gansted-mortensen@aalborg.dk
Telefon: +45 99312388