Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Koncernfælles Indkøbsplan 2021

Titel: Oversættelsesbistand
Beskrivelse: Bistand til oversættelse af fysiske og digitale materialer
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 1. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 11-08-2021
Forventet kontraktperiode: 4 år
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Anne Maja Hansen


Titel: Ansvarsforsikringer gældende for prøvemærker til motorkøretøjer
Beskrivelse: Udbuddet vedrører en ansvarsforsikring for prøvemærker til motorkøretøjer
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: Ultimo 2020
Forventet kontraktstart: 01-07-2021
Forventet kontraktperiode: 4 år
Forventet kontraktværdi: DKK 8 mio.
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Helle Toft Andersen


Titel: Værditransport
Beskrivelse: Aftalen omfatter afhentning samt transport af kontanter og andre likvide midler, optælling af kontantomsætning, samt indsættelse af kontantomsætning på kundens konto. Leverandøren skal desuden kunne levere byttepenge og samleposer.
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 2021
Forventet kontraktstart: 2021
Forventet kontraktperiode: 4 år
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Rebecca Winther Christensen


Titel: Transport og opbevaring af beslaglagte varer
Beskrivelse: Transport og opbevaring af beslaglagte varer
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 1. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 2021
Forventet kontraktperiode: 4 år
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Anne Maja Hansen


Titel: Fjernprintsydelser
Beskrivelse: Udbuddet vedrører indkøb af fjernprintsydelser samt postbefordring af fjernprintede breve og distribution af Digital Post
Udbudstype: EU-Udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 1. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 2. kvartal 2021
Forventet kontraktperiode: 4 år
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Rebecca Winther Christensen


Titel: Stempelmærker til tobaksvarer
Beskrivelse: Udbuddet vedrører fremstilling, administration, opbevaring, udlevering og afsendelse af stempelmærker til tobaksvarer og cigaretpapir.
De fremstillede stempelmærker skal udleveres eller sendes til slutkunderne i henhold til de bestillinger, som Kunden afgiver på vegne af slutkunderne.
Udbudstype: EU-Udbud
Kontakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 1. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 1. september 2021
Forventet kontraktperiode: 4 år
Forventet kontraktværdi: DKK 10.000.000
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Helle Toft Andersen


Titel: Prøvemærker til motorkøretøjer
Beskrivelse: Udbuddet vedrører levering af selvklæbende ark af folie til brug for trykning af prøvemærker til motorkøretøjer.
Udbudstype: EU-Udbud
Kontakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 4. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 1. juli 2022
Forventet kontraktperiode: 4 år
Forventet kontraktværdi: DKK 1.200.000
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Helle Toft Andersen


Titel: Certificering af medarbejdere til test og licens til testsystem til brug i forbindelse med rekruttering
Beskrivelse: Rekrutteringsenheden i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har behov for køb af certificering af medarbejder samt licens til testsystem.
Udbudstype: EU-Udbud
Kontakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 2. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 4. kvartal 2021
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Birgitte Brounbjerg


Titel: EMCS 2
Beskrivelse: Udbud af drift, vedligehold, support og videreudvikling af EMCS (Excise Movement and Control System). EMCS er et system til håndtering af forsendelser af harmoniserede punktafgiftspligtige varer - mineralolieprodukter, spiritus, tobak, øl og vin, hvor afgiften er suspenderet inden for EU (afgiftssuspension)
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 2. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 2. kvartal 2022
Forventet kontraktperiode: 4 til 7 år
Forventet kontraktværdi: Større end DKK 10.000.000
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Henrik Steenfeldt


Titel: DCS 2
Beskrivelse: Udbud af drift, vedligehold, support og videreudvikling af Den Centrale Sikkerhedsløsning (DCS). DCS er et fælles sikkerhedskomponent, der indeholder Skatteforvaltningens sikkerhedsmodel for de webservice baserede systemer, der er rettet mod det danske erhvervsliv, herunder TastSelv Erhverv
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 3. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 3. kvartal 2022
Forventet kontraktperiode: 4 til 7 år
Forventet kontraktværdi: Større end DKK 10.000.000
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Carsten Brechling Andersen


Titel: DK Vies 2
Beskrivelse: Udbud af drift, vedligehold, support og videreudvikling af DK Vies. DKVIES (EU-salg uden moms) håndterer indsamling af oplysninger om EU-virksomheders handel med hinanden og har til formål at stille de indsamlede oplysninger til rådighed for køberlandets myndigheder og dermed muliggøre EU-landenes kontrol af de momsfritagne vareleverancer
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 3. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 3. kvartal 2022
Forventet kontraktperiode: 4 til 7 år
Forventet kontraktværdi: DKK 0-9 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Carsten Brechling Andersen


Titel: OSM2
Beskrivelse: Udbud af drift, support og vedligeholdelse af OSM (One Stop Moms). OSM er systemet til virksomhedernes indberetning af moms for salg af elektroniske ydelser. Danske virksomheder indberetter og betaler moms af elektroniske ydelser vedrørende salg til borgere i øvrige EU-lande, som Skatteforvaltningen videregiver til disse lande. Systemet modtager tilsvarende oplysninger/betalinger for danske borgere, der har handlet med EU fra de øvrige lande.
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 3. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 3. kvartal 2022
Forventet kontraktperiode: 4 til 7 år
Forventet kontraktværdi: Større end DKK 10.000.000
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Carsten Brechling Andersen


Titel: eMoms 2
Beskrivelse: Udbud af drift, vedligehold, support og videreudvikling af eMoms (Momsrefusion). eMoms udveksler ansøgninger fra danske virksomheder med andre EU-lande om tilbagebetaling af udenlandsk moms. eMoms er en del af kundeportalen NTSE
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 3. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 4. kvartal 2022
Forventet kontraktperiode: 4 til 7 år
Forventet kontraktværdi: DKK 0-9 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Carsten Brechling Andersen


Titel: TAFE 2
Beskrivelse: Udbud af drift, vedligehold, support og videreudvikling af TAFE (Tinglysning, Afgifter og overdragelse af Fast Ejendom også betegnet som Tinglysningsafgifter)
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 3. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 4. kvartal 2022
Forventet kontraktperiode: 4 til 7 år
Forventet kontraktværdi: DKK 0-9 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Carsten Brechling Andersen


Titel: DMR 2
Beskrivelse: Udbud af drift, vedligehold, support og videreudvikling af Digitalt Motor register (DMR). DMR benyttes til registrering af tekniske data, afgiftspligter og forsikringsoplysninger vedr. køretøjer. DMR er til for danske bilejere, samt en lang række interessenter forbundet med import, køb og salg, registrering af, vedligeholdelse og skrotning af biler i Danmark.
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 3. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 4. kvartal 2022
Forventet kontraktperiode: 4 til 7 år
Forventet kontraktværdi: Større end DKK 10.000.000
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Carsten Brechling Andersen


Titel: A&D 2
Beskrivelse: Udbud af Drift, Support, Vedligehold og videreudvikling af Skatteforvaltningens Aftale og Distributionsservice (A&D). A&D er en aftale- og distributionsservice for oprettelse og vedligehold af skabeloner/meddelelsestyper, kundekommunikationsaftaler og kanaler for postforsendelse, e-mail og SMS-forsendelser og Digital Post (e-Boks). A&D samler al kommunikationen for den enkelte borger og/eller virksomhed i en personlig kommunikationsmappe
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 3. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 1. kvartal 2022
Forventet kontraktperiode: 4 til 7 år
Forventet kontraktværdi: Større end DKK 10.000.000
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Carsten Brechling Andersen


Titel: DIAS 2
Beskrivelse: Udbud af drift, vedligehold, support og videreudvikling af Digital Indberetning af Selskabsskat (DIAS). Systemet håndterer selskabers selvangivelse og regnskabsperioder samt videresendelse af selvangivelsen til et andet af Skatteforvaltningens systemer, SelskabsSkatteSystemet (3S), som danner årsopgørelsen
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 3. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 2. kvartal 2022
Forventet kontraktperiode: 4 til 7 år
Forventet kontraktværdi: Større end DKK 10.000.000
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Carsten Brechling Andersen


Titel: NTSE 2
Beskrivelse: Udbud af drift, vedligehold, support og videreudvikling af NytTastSelvErhverv (NTSE). NTSE er et selvbetjeningssystem (portalløsning), der anvendes af samtlige aktive danske virksomheder til skattemæssige indberetninger af f.eks. Moms, skat, afgifter, gaver m.m.
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 3. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 3. kvartal 2022
Forventet kontraktperiode: 4 til 7 år
Forventet kontraktværdi: Større end DKK 20.000.000
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Carsten Brechling Andersen


Titel: Scanneroperatørtræningssoftware
Beskrivelse: Udbud af SaaS-løsning vedr. træningsværktøj til scanneroperatører i Toldstyrelsen
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 1. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 2. kvartal 2022
Forventet kontraktperiode: 4 til 6 år
Forventet kontraktværdi: DKK 1-2 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Emil Kuhberg


Titel: Hjemmesideudvikling og drift
Beskrivelse: Hosting og udvikling af hjemmesider
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt med rammeelement
Forventet offentliggørelse: 2. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 1. kvartal 2022
Forventet kontraktperiode: 4 år
Forventet kontraktværdi: DKK 0-9 mio.
Kontaktperson: Spillemyndigheden, Michael Johannesen


Titel: It-løsning til ledelsesevalueringsværktøj
Beskrivelse: Udbud af drift, vedligehold, support og videreudvikling af it-løsning til gennemførsel af ledelsesudviklingsprocesser (indsamling og afrapportering af evalueringsdata) til statslige, kommunale og regionale organisationer
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 1. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 3. kvartal 2022
Forventet kontraktperiode: 4 år
Forventet kontraktværdi: DKK 7-8 mio.
Kontaktperson: Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Andreas Jeppe Larsen

Åbn dokument 2 (12-02-2021) Luk dokument 2 (12-02-2021)
Titel Koncernfælles Indkøbsplan 2021
Dokumenttype Indberetning af indkøbsplaner
Opgavebeskrivelse Titel: Oversættelsesbistand
Beskrivelse: Bistand til oversættelse af fysiske og digitale materialer
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 1. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 11-08-2021
Forventet kontraktperiode: 4 år
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Anne Maja Hansen


Titel: Ansvarsforsikringer gældende for prøvemærker til motorkøretøjer
Beskrivelse: Udbuddet vedrører en ansvarsforsikring for prøvemærker til motorkøretøjer
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: Ultimo 2020
Forventet kontraktstart: 01-07-2021
Forventet kontraktperiode: 4 år
Forventet kontraktværdi: DKK 8 mio.
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Helle Toft Andersen


Titel: Værditransport
Beskrivelse: Aftalen omfatter afhentning samt transport af kontanter og andre likvide midler, optælling af kontantomsætning, samt indsættelse af kontantomsætning på kundens konto. Leverandøren skal desuden kunne levere byttepenge og samleposer.
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 2021
Forventet kontraktstart: 2021
Forventet kontraktperiode: 4 år
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Rebecca Winther Christensen


Titel: Transport og opbevaring af beslaglagte varer
Beskrivelse: Transport og opbevaring af beslaglagte varer
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 1. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 2021
Forventet kontraktperiode: 4 år
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Anne Maja Hansen


Titel: Fjernprintsydelser
Beskrivelse: Udbuddet vedrører indkøb af fjernprintsydelser samt postbefordring af fjernprintede breve og distribution af Digital Post
Udbudstype: EU-Udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 1. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 2. kvartal 2021
Forventet kontraktperiode: 4 år
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Rebecca Winther Christensen


Titel: Stempelmærker til tobaksvarer
Beskrivelse: Udbuddet vedrører fremstilling, administration, opbevaring, udlevering og afsendelse af stempelmærker til tobaksvarer og cigaretpapir.
De fremstillede stempelmærker skal udleveres eller sendes til slutkunderne i henhold til de bestillinger, som Kunden afgiver på vegne af slutkunderne.
Udbudstype: EU-Udbud
Kontakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 1. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 1. september 2021
Forventet kontraktperiode: 4 år
Forventet kontraktværdi: DKK 10.000.000
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Helle Toft Andersen


Titel: Prøvemærker til motorkøretøjer
Beskrivelse: Udbuddet vedrører levering af selvklæbende ark af folie til brug for trykning af prøvemærker til motorkøretøjer.
Udbudstype: EU-Udbud
Kontakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 4. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 1. juli 2022
Forventet kontraktperiode: 4 år
Forventet kontraktværdi: DKK 1.200.000
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Helle Toft Andersen


Titel: Certificering af medarbejdere til test og licens til testsystem til brug i forbindelse med rekruttering
Beskrivelse: Rekrutteringsenheden i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har behov for køb af certificering af medarbejder samt licens til testsystem.
Udbudstype: EU-Udbud
Kontakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 2. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 4. kvartal 2021
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Birgitte Brounbjerg


Titel: EMCS 2
Beskrivelse: Udbud af drift, vedligehold, support og videreudvikling af EMCS (Excise Movement and Control System). EMCS er et system til håndtering af forsendelser af harmoniserede punktafgiftspligtige varer - mineralolieprodukter, spiritus, tobak, øl og vin, hvor afgiften er suspenderet inden for EU (afgiftssuspension)
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 2. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 2. kvartal 2022
Forventet kontraktperiode: 4 til 7 år
Forventet kontraktværdi: Større end DKK 10.000.000
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Henrik Steenfeldt


Titel: DCS 2
Beskrivelse: Udbud af drift, vedligehold, support og videreudvikling af Den Centrale Sikkerhedsløsning (DCS). DCS er et fælles sikkerhedskomponent, der indeholder Skatteforvaltningens sikkerhedsmodel for de webservice baserede systemer, der er rettet mod det danske erhvervsliv, herunder TastSelv Erhverv
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 3. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 3. kvartal 2022
Forventet kontraktperiode: 4 til 7 år
Forventet kontraktværdi: Større end DKK 10.000.000
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Carsten Brechling Andersen


Titel: DK Vies 2
Beskrivelse: Udbud af drift, vedligehold, support og videreudvikling af DK Vies. DKVIES (EU-salg uden moms) håndterer indsamling af oplysninger om EU-virksomheders handel med hinanden og har til formål at stille de indsamlede oplysninger til rådighed for køberlandets myndigheder og dermed muliggøre EU-landenes kontrol af de momsfritagne vareleverancer
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 3. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 3. kvartal 2022
Forventet kontraktperiode: 4 til 7 år
Forventet kontraktværdi: DKK 0-9 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Carsten Brechling Andersen


Titel: OSM2
Beskrivelse: Udbud af drift, support og vedligeholdelse af OSM (One Stop Moms). OSM er systemet til virksomhedernes indberetning af moms for salg af elektroniske ydelser. Danske virksomheder indberetter og betaler moms af elektroniske ydelser vedrørende salg til borgere i øvrige EU-lande, som Skatteforvaltningen videregiver til disse lande. Systemet modtager tilsvarende oplysninger/betalinger for danske borgere, der har handlet med EU fra de øvrige lande.
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 3. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 3. kvartal 2022
Forventet kontraktperiode: 4 til 7 år
Forventet kontraktværdi: Større end DKK 10.000.000
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Carsten Brechling Andersen


Titel: eMoms 2
Beskrivelse: Udbud af drift, vedligehold, support og videreudvikling af eMoms (Momsrefusion). eMoms udveksler ansøgninger fra danske virksomheder med andre EU-lande om tilbagebetaling af udenlandsk moms. eMoms er en del af kundeportalen NTSE
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 3. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 4. kvartal 2022
Forventet kontraktperiode: 4 til 7 år
Forventet kontraktværdi: DKK 0-9 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Carsten Brechling Andersen


Titel: TAFE 2
Beskrivelse: Udbud af drift, vedligehold, support og videreudvikling af TAFE (Tinglysning, Afgifter og overdragelse af Fast Ejendom også betegnet som Tinglysningsafgifter)
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 3. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 4. kvartal 2022
Forventet kontraktperiode: 4 til 7 år
Forventet kontraktværdi: DKK 0-9 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Carsten Brechling Andersen


Titel: DMR 2
Beskrivelse: Udbud af drift, vedligehold, support og videreudvikling af Digitalt Motor register (DMR). DMR benyttes til registrering af tekniske data, afgiftspligter og forsikringsoplysninger vedr. køretøjer. DMR er til for danske bilejere, samt en lang række interessenter forbundet med import, køb og salg, registrering af, vedligeholdelse og skrotning af biler i Danmark.
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 3. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 4. kvartal 2022
Forventet kontraktperiode: 4 til 7 år
Forventet kontraktværdi: Større end DKK 10.000.000
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Carsten Brechling Andersen


Titel: A&D 2
Beskrivelse: Udbud af Drift, Support, Vedligehold og videreudvikling af Skatteforvaltningens Aftale og Distributionsservice (A&D). A&D er en aftale- og distributionsservice for oprettelse og vedligehold af skabeloner/meddelelsestyper, kundekommunikationsaftaler og kanaler for postforsendelse, e-mail og SMS-forsendelser og Digital Post (e-Boks). A&D samler al kommunikationen for den enkelte borger og/eller virksomhed i en personlig kommunikationsmappe
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 3. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 1. kvartal 2022
Forventet kontraktperiode: 4 til 7 år
Forventet kontraktværdi: Større end DKK 10.000.000
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Carsten Brechling Andersen


Titel: DIAS 2
Beskrivelse: Udbud af drift, vedligehold, support og videreudvikling af Digital Indberetning af Selskabsskat (DIAS). Systemet håndterer selskabers selvangivelse og regnskabsperioder samt videresendelse af selvangivelsen til et andet af Skatteforvaltningens systemer, SelskabsSkatteSystemet (3S), som danner årsopgørelsen
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 3. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 2. kvartal 2022
Forventet kontraktperiode: 4 til 7 år
Forventet kontraktværdi: Større end DKK 10.000.000
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Carsten Brechling Andersen


Titel: NTSE 2
Beskrivelse: Udbud af drift, vedligehold, support og videreudvikling af NytTastSelvErhverv (NTSE). NTSE er et selvbetjeningssystem (portalløsning), der anvendes af samtlige aktive danske virksomheder til skattemæssige indberetninger af f.eks. Moms, skat, afgifter, gaver m.m.
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 3. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 3. kvartal 2022
Forventet kontraktperiode: 4 til 7 år
Forventet kontraktværdi: Større end DKK 20.000.000
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Carsten Brechling Andersen


Titel: Scanneroperatørtræningssoftware
Beskrivelse: Udbud af SaaS-løsning vedr. træningsværktøj til scanneroperatører i Toldstyrelsen
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 1. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 2. kvartal 2022
Forventet kontraktperiode: 4 til 6 år
Forventet kontraktværdi: DKK 1-2 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Emil Kuhberg


Titel: Hjemmesideudvikling og drift
Beskrivelse: Hosting og udvikling af hjemmesider
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt med rammeelement
Forventet offentliggørelse: 2. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 1. kvartal 2022
Forventet kontraktperiode: 4 år
Forventet kontraktværdi: DKK 0-9 mio.
Kontaktperson: Spillemyndigheden, Michael Johannesen


Titel: It-løsning til ledelsesevalueringsværktøj
Beskrivelse: Udbud af drift, vedligehold, support og videreudvikling af it-løsning til gennemførsel af ledelsesudviklingsprocesser (indsamling og afrapportering af evalueringsdata) til statslige, kommunale og regionale organisationer
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 1. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 3. kvartal 2022
Forventet kontraktperiode: 4 år
Forventet kontraktværdi: DKK 7-8 mio.
Kontaktperson: Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Andreas Jeppe Larsen
Annonceret 11-02-2021 kl. 12.00
Deadline
Udbudstype Indkøbsplaner
Opgavetype
Tildelingskriterier
Ordregiver Told · Skattestyrelsen // CVR:19552101
Adresse Østbanegade 123
2100
København Ø
CPV kode
Kontakt E-mail: adst-udbud@adst.dk
Telefon: +45 72221414
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[12-02-2021 11:51:21]
Stempelmærker til tobaksvarer: Forventet kontraktperiode ændret til 4 år.

Åbn dokument 1 (11-02-2021) Luk dokument 1 (11-02-2021)
Titel Koncernfælles Indkøbsplan 2021
Dokumenttype Indberetning af indkøbsplaner
Opgavebeskrivelse Titel: Oversættelsesbistand
Beskrivelse: Bistand til oversættelse af fysiske og digitale materialer
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 1. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 11-08-2021
Forventet kontraktperiode: 4 år
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Anne Maja Hansen


Titel: Ansvarsforsikringer gældende for prøvemærker til motorkøretøjer
Beskrivelse: Udbuddet vedrører en ansvarsforsikring for prøvemærker til motorkøretøjer
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: Ultimo 2020
Forventet kontraktstart: 01-07-2021
Forventet kontraktperiode: 4 år
Forventet kontraktværdi: DKK 8 mio.
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Helle Toft Andersen


Titel: Værditransport
Beskrivelse: Aftalen omfatter afhentning samt transport af kontanter og andre likvide midler, optælling af kontantomsætning, samt indsættelse af kontantomsætning på kundens konto. Leverandøren skal desuden kunne levere byttepenge og samleposer.
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 2021
Forventet kontraktstart: 2021
Forventet kontraktperiode: 4 år
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Rebecca Winther Christensen


Titel: Transport og opbevaring af beslaglagte varer
Beskrivelse: Transport og opbevaring af beslaglagte varer
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 1. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 2021
Forventet kontraktperiode: 4 år
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Anne Maja Hansen


Titel: Fjernprintsydelser
Beskrivelse: Udbuddet vedrører indkøb af fjernprintsydelser samt postbefordring af fjernprintede breve og distribution af Digital Post
Udbudstype: EU-Udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 1. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 2. kvartal 2021
Forventet kontraktperiode: 4 år
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Rebecca Winther Christensen


Titel: Stempelmærker til tobaksvarer
Beskrivelse: Udbuddet vedrører fremstilling, administration, opbevaring, udlevering og afsendelse af stempelmærker til tobaksvarer og cigaretpapir.
De fremstillede stempelmærker skal udleveres eller sendes til slutkunderne i henhold til de bestillinger, som Kunden afgiver på vegne af slutkunderne.
Udbudstype: EU-Udbud
Kontakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 1. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 1. september 2021
Forventet kontraktperiode: 2 år + 1 år + 1 år
Forventet kontraktværdi: DKK 10.000.000
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Helle Toft Andersen


Titel: Prøvemærker til motorkøretøjer
Beskrivelse: Udbuddet vedrører levering af selvklæbende ark af folie til brug for trykning af prøvemærker til motorkøretøjer.
Udbudstype: EU-Udbud
Kontakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 4. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 1. juli 2022
Forventet kontraktperiode: 4 år
Forventet kontraktværdi: DKK 1.200.000
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Helle Toft Andersen


Titel: Certificering af medarbejdere til test og licens til testsystem til brug i forbindelse med rekruttering
Beskrivelse: Rekrutteringsenheden i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har behov for køb af certificering af medarbejder samt licens til testsystem.
Udbudstype: EU-Udbud
Kontakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 2. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 4. kvartal 2021
Kontaktperson: Administrations- og Servicestyrelsen, Birgitte Brounbjerg


Titel: EMCS 2
Beskrivelse: Udbud af drift, vedligehold, support og videreudvikling af EMCS (Excise Movement and Control System). EMCS er et system til håndtering af forsendelser af harmoniserede punktafgiftspligtige varer - mineralolieprodukter, spiritus, tobak, øl og vin, hvor afgiften er suspenderet inden for EU (afgiftssuspension)
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 2. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 2. kvartal 2022
Forventet kontraktperiode: 4 til 7 år
Forventet kontraktværdi: Større end DKK 10.000.000
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Henrik Steenfeldt


Titel: DCS 2
Beskrivelse: Udbud af drift, vedligehold, support og videreudvikling af Den Centrale Sikkerhedsløsning (DCS). DCS er et fælles sikkerhedskomponent, der indeholder Skatteforvaltningens sikkerhedsmodel for de webservice baserede systemer, der er rettet mod det danske erhvervsliv, herunder TastSelv Erhverv
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 3. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 3. kvartal 2022
Forventet kontraktperiode: 4 til 7 år
Forventet kontraktværdi: Større end DKK 10.000.000
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Carsten Brechling Andersen


Titel: DK Vies 2
Beskrivelse: Udbud af drift, vedligehold, support og videreudvikling af DK Vies. DKVIES (EU-salg uden moms) håndterer indsamling af oplysninger om EU-virksomheders handel med hinanden og har til formål at stille de indsamlede oplysninger til rådighed for køberlandets myndigheder og dermed muliggøre EU-landenes kontrol af de momsfritagne vareleverancer
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 3. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 3. kvartal 2022
Forventet kontraktperiode: 4 til 7 år
Forventet kontraktværdi: DKK 0-9 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Carsten Brechling Andersen


Titel: OSM2
Beskrivelse: Udbud af drift, support og vedligeholdelse af OSM (One Stop Moms). OSM er systemet til virksomhedernes indberetning af moms for salg af elektroniske ydelser. Danske virksomheder indberetter og betaler moms af elektroniske ydelser vedrørende salg til borgere i øvrige EU-lande, som Skatteforvaltningen videregiver til disse lande. Systemet modtager tilsvarende oplysninger/betalinger for danske borgere, der har handlet med EU fra de øvrige lande.
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 3. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 3. kvartal 2022
Forventet kontraktperiode: 4 til 7 år
Forventet kontraktværdi: Større end DKK 10.000.000
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Carsten Brechling Andersen


Titel: eMoms 2
Beskrivelse: Udbud af drift, vedligehold, support og videreudvikling af eMoms (Momsrefusion). eMoms udveksler ansøgninger fra danske virksomheder med andre EU-lande om tilbagebetaling af udenlandsk moms. eMoms er en del af kundeportalen NTSE
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 3. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 4. kvartal 2022
Forventet kontraktperiode: 4 til 7 år
Forventet kontraktværdi: DKK 0-9 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Carsten Brechling Andersen


Titel: TAFE 2
Beskrivelse: Udbud af drift, vedligehold, support og videreudvikling af TAFE (Tinglysning, Afgifter og overdragelse af Fast Ejendom også betegnet som Tinglysningsafgifter)
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 3. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 4. kvartal 2022
Forventet kontraktperiode: 4 til 7 år
Forventet kontraktværdi: DKK 0-9 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Carsten Brechling Andersen


Titel: DMR 2
Beskrivelse: Udbud af drift, vedligehold, support og videreudvikling af Digitalt Motor register (DMR). DMR benyttes til registrering af tekniske data, afgiftspligter og forsikringsoplysninger vedr. køretøjer. DMR er til for danske bilejere, samt en lang række interessenter forbundet med import, køb og salg, registrering af, vedligeholdelse og skrotning af biler i Danmark.
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 3. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 4. kvartal 2022
Forventet kontraktperiode: 4 til 7 år
Forventet kontraktværdi: Større end DKK 10.000.000
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Carsten Brechling Andersen


Titel: A&D 2
Beskrivelse: Udbud af Drift, Support, Vedligehold og videreudvikling af Skatteforvaltningens Aftale og Distributionsservice (A&D). A&D er en aftale- og distributionsservice for oprettelse og vedligehold af skabeloner/meddelelsestyper, kundekommunikationsaftaler og kanaler for postforsendelse, e-mail og SMS-forsendelser og Digital Post (e-Boks). A&D samler al kommunikationen for den enkelte borger og/eller virksomhed i en personlig kommunikationsmappe
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 3. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 1. kvartal 2022
Forventet kontraktperiode: 4 til 7 år
Forventet kontraktværdi: Større end DKK 10.000.000
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Carsten Brechling Andersen


Titel: DIAS 2
Beskrivelse: Udbud af drift, vedligehold, support og videreudvikling af Digital Indberetning af Selskabsskat (DIAS). Systemet håndterer selskabers selvangivelse og regnskabsperioder samt videresendelse af selvangivelsen til et andet af Skatteforvaltningens systemer, SelskabsSkatteSystemet (3S), som danner årsopgørelsen
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 3. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 2. kvartal 2022
Forventet kontraktperiode: 4 til 7 år
Forventet kontraktværdi: Større end DKK 10.000.000
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Carsten Brechling Andersen


Titel: NTSE 2
Beskrivelse: Udbud af drift, vedligehold, support og videreudvikling af NytTastSelvErhverv (NTSE). NTSE er et selvbetjeningssystem (portalløsning), der anvendes af samtlige aktive danske virksomheder til skattemæssige indberetninger af f.eks. Moms, skat, afgifter, gaver m.m.
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 3. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 3. kvartal 2022
Forventet kontraktperiode: 4 til 7 år
Forventet kontraktværdi: Større end DKK 20.000.000
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Carsten Brechling Andersen


Titel: Scanneroperatørtræningssoftware
Beskrivelse: Udbud af SaaS-løsning vedr. træningsværktøj til scanneroperatører i Toldstyrelsen
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt
Forventet offentliggørelse: 1. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 2. kvartal 2022
Forventet kontraktperiode: 4 til 6 år
Forventet kontraktværdi: DKK 1-2 mio.
Kontaktperson: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Emil Kuhberg


Titel: Hjemmesideudvikling og drift
Beskrivelse: Hosting og udvikling af hjemmesider
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Kontrakt med rammeelement
Forventet offentliggørelse: 2. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 1. kvartal 2022
Forventet kontraktperiode: 4 år
Forventet kontraktværdi: DKK 0-9 mio.
Kontaktperson: Spillemyndigheden, Michael Johannesen


Titel: It-løsning til ledelsesevalueringsværktøj
Beskrivelse: Udbud af drift, vedligehold, support og videreudvikling af it-løsning til gennemførsel af ledelsesudviklingsprocesser (indsamling og afrapportering af evalueringsdata) til statslige, kommunale og regionale organisationer
Udbudstype: EU-udbud
Kontrakttype: Rammeaftale
Forventet offentliggørelse: 1. kvartal 2021
Forventet kontraktstart: 3. kvartal 2022
Forventet kontraktperiode: 4 år
Forventet kontraktværdi: DKK 7-8 mio.
Kontaktperson: Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Andreas Jeppe Larsen
Annonceret 11-02-2021 kl. 12.00
Deadline
Udbudstype Indkøbsplaner
Opgavetype
Tildelingskriterier
Ordregiver Told · Skattestyrelsen // CVR:19552101
Adresse Østbanegade 123
2100
København Ø
CPV kode
Kontakt E-mail: adst-udbud@adst.dk
Telefon: +45 72221414