Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Rådgivning: BI- og RPA-optimering af forretningssystemer til en Abonnements-forretningsmodel

Virksomheden har i løbet af 2020 implementeret et nyt ERP-system og således lagt fundamentet for at kunne skabe de rette vækstforudsætninger for forretningen – gående fra tids-og omkostningsregistrering hos den enkelte ansatte til projektstyringen og finansielstyring.
Rådgivningen og projektet skal i sin helhed hjælpe virksomheden med en finansiel transformation herunder øget automatisering og digitalisering for at optimere virksomheden og gøre den vedvarende konkurrencedygtig og således understøtte vækststrategien.
Da det primært er abonnementsforretningsprojekter, der skal understøtte væksten, har virksomheden behov for rådgivning omkring håndtere disse projekter ved hjælp af projekt- og finansielstyring baseret på Enhedsøkonomi (Unit Economics) principperne.

Se flere detaljer omkring forløbet i vedhæftede beskrivelse

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 11-02-2021) Luk udbudsdetaljer (gældende version 11-02-2021)
Titel Rådgivning: BI- og RPA-optimering af forretningssystemer til en Abonnements-forretningsmodel
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Virksomheden har i løbet af 2020 implementeret et nyt ERP-system og således lagt fundamentet for at kunne skabe de rette vækstforudsætninger for forretningen – gående fra tids-og omkostningsregistrering hos den enkelte ansatte til projektstyringen og finansielstyring.
Rådgivningen og projektet skal i sin helhed hjælpe virksomheden med en finansiel transformation herunder øget automatisering og digitalisering for at optimere virksomheden og gøre den vedvarende konkurrencedygtig og således understøtte vækststrategien.
Da det primært er abonnementsforretningsprojekter, der skal understøtte væksten, har virksomheden behov for rådgivning omkring håndtere disse projekter ved hjælp af projekt- og finansielstyring baseret på Enhedsøkonomi (Unit Economics) principperne.

Se flere detaljer omkring forløbet i vedhæftede beskrivelse
Annonceret 11-02-2021 kl. 12.00
Deadline 25-02-2021 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Den vindende tilbudsgiver findes efter en evaluering af hvert tilbuds tilbudspris og kvalitet, herunder erfaringer
med nærværende opgave og indholdet i den tilbudte løsning.
Den vindende tilbudsgiver er den tilbudsgiver ordregiver vurderer, samlet set har afgivet det tilbud med det
bedste forhold mellem pris og kvalitet.
Dokumenter
Ordregiver Erhvervshus Nordjylland
Adresse Niels Jernes Vej 10
9220
AALBORG Ø
WWW: www.ehnj.dk
CPV kode 48400000-2 - Programpakke til forvaltning af forretningstransaktioner og privatsager
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Jørgen Sølvkjær Vestergaard
Kontakt E-mail: jsv@ehnj.dk
Telefon: +45 21722495