Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse 2021/S 028-069368

Kort beskrivelse

Udbuddet omfatter følgende 3 delentrepriser:

1) Rammeaftale for spuling og TV-inspektion af nyanlæg for Aalborg Kloak A/S - Syd for Limfjorden

2) Rammeaftale for spuling og TV-inspektion af nyanlæg for Aalborg Kloak A/S - Nord for Limfjorden

3) Rammeaftale for spuling og TV-inspektion af eksisterende anlæg for Aalborg Kloak A/S og Aalborg Vand A/S.

For en yderligere beskrivelse af de enkelte delentreprisers indhold, henvises til beskrivelsen af de enkelte delentrepriser i udbudsmaterialet.

Opgørelsen af rammeaftalernes anslået værdi i punkt II.1.5) udgør et skøn for hele rammeaftaleperioden inklusiv option, og er derfor forbundet med en vis usikkerhed.

Der gøres opmærksom på, at ordregiveren ikke har aftagepligt på rammeaftalen.

Læs mere
Ordregiver Aalborg Forsyning
Annonceret 10-02-2021 kl. 00.00
Sidst ændret 10-02-2021 kl. 09.00
Deadline 09-03-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:069368-2021:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK, DANMARK, Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse