Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Medicinsk udstyr 2021/S 028-068525

Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører Region Nordjyllands indkøb af procedurepakker indenfor neurokirurgi, radiologi og røntgenkirurgi, samt mamma- og plastikkirurgi. Udbuddet består af 8 delkontrakter, svarende til 8 forskellige sterile procedurepakker. Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling. Ordregiver har til hensigt, at prækvalificere 5 ansøgere som vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Læs mere
Ordregiver Region Nordjylland
Annonceret 10-02-2021 kl. 00.00
Sidst ændret 10-02-2021 kl. 09.00
Deadline 08-03-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:068525-2021:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse