Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Rådgivningsbistand for projekt vedr. nyt forskningsskib

DTU ønsker at indkøbe rådgivningsydelser i forbindelse med det forestående køb og bygning af nyt havforskningsskib (DANA V).

En nærmere beskrivelse af projektet fremgår af udbudsmaterialet, men overordnet omfatter opgaven bl.a. følgende ydelser (se kravspecifikation for nærmere uddybning/detaljering):
- Projektledelse og opbygning af projektorganisation
- Inddragelse af brugergrupper
- Tilretning af eksisterende skibsspecifikationer
- Verificering af klasse
- Udarbejdelse af projekthovedplan og omkostninger
- Udarbejdelse af kravspecifikation og udbudsmateriale for senere rådgivere
- Udbudsevaluering

Rådgivningsarbejdet forventes at strække sig over en periode på ca. 8 måneder.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 10-02-2021) Luk udbudsdetaljer (gældende version 10-02-2021)
Titel Rådgivningsbistand for projekt vedr. nyt forskningsskib
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse DTU ønsker at indkøbe rådgivningsydelser i forbindelse med det forestående køb og bygning af nyt havforskningsskib (DANA V).

En nærmere beskrivelse af projektet fremgår af udbudsmaterialet, men overordnet omfatter opgaven bl.a. følgende ydelser (se kravspecifikation for nærmere uddybning/detaljering):
- Projektledelse og opbygning af projektorganisation
- Inddragelse af brugergrupper
- Tilretning af eksisterende skibsspecifikationer
- Verificering af klasse
- Udarbejdelse af projekthovedplan og omkostninger
- Udarbejdelse af kravspecifikation og udbudsmateriale for senere rådgivere
- Udbudsevaluering

Rådgivningsarbejdet forventes at strække sig over en periode på ca. 8 måneder.
Annonceret 10-02-2021 kl. 06.15
Deadline 24-02-2021 kl. 09.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Varekøb
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Link til udbudsmateriale http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/289815
Ordregiver Danmarks Tekniske Universitet // CVR:30060946
Udvælgelseskriterier Der stilles følgende egnethedskrav:
Erfaring med sammenlignelige opgaver, hvilket vil sige rådgivning i forbindelse med udbud af bygning af specialskibe. Som minimum skal tilbudsgiver kunne dokumentere 2 relevante referencer der ikke må være ældre end 5 år.
Adresse Anker Engelunds Vej 1
2800
Kgs. Lyngby
WWW: www.dtu.dk
CPV kode 71530000-2 - Rådgivning i forbindelse med byggeri
71242000-6 - Projekt- og projekteringsforberedelse, omkostningsoverslag
71248000-8 - Projektledelse og –dokumentation
71621000-7 - Tekniske undersøgelser eller rådgivning
79418000-7 - Rådgivning vedrørende indkøb
34513000-6 - Fiskerfartøjer, redningsfartøjer og andre specialfartøjer
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Christian Torrendrup
Kontakt E-mail: cvto@dtu.dk
Telefon: +45 23100296