Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 2021/S 027-067744

Kort beskrivelse

Dette udbud omhandler indgåelse af rammeaftale om udførelse af akkrediteret assessering jf. CSM-RA og bek. 710/711 samt assessering af tekniske sikkerhedsregler og trafikale regler for Aarhus Letbane I/S.

Det overordnede mål med rammeaftalen er at sikre en uafhængig assessering af den korrekte anvendelse af risikostyringsprocessen og af resultaterne af denne, samt udarbejdelse af sikkerhedsvurderingsrapporter som grundlag for ansøgning om hhv. ibrugtagningstilladelse og godkendelser ved Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen.

Assessering under rammeaftalen spænder over følgende arbejder:

- Assessment af CSM risikostyring af ændringer i letbaneinfrastrukturen, jf. CSM-RA og bek. 711

- Assessment af CSM risikostyring af ændringer i køretøjer (rullende materiel), jf. CSM-RA og bek. 710

- Assessment ift. godkendelse af tekniske sikkerhedsregler, jf. jernbanelove, §61

- Assessment ift. godkendelse af trafikale regler, jf. Jernbanelove, § 61.

Læs mere
Ordregiver Aarhus Letbane I/S
Annonceret 09-02-2021 kl. 00.00
Sidst ændret 09-02-2021 kl. 09.00
Deadline 08-03-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:067744-2021:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed