Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse 2021/S 027-066941

Kort beskrivelse

Brøndby Kommune har løbende behov for indsamling af affald fra ejendomme i Brøndby Kommune. På den baggrund ønsker Brøndby Kommune at indgå en kontrakt med én leverandør om varetagelsen af indsamling af affald fra ejendomme i Brøndby Kommune.

Udbuddet vedrører indsamling af affald fra alle ejendomme i Brøndby Kommune, herunder indsamling af affald fra boliger, kolonihaver samt kommunale institutioner og nyttehaver mv., der er omfattet af de til enhver tid gældende regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald (institutioner).

Der skal indsamles i fraktionerne mad, rest, papir, plast, pap, glas og metal samt farligt affald i miljøbokse. Herudover omfatter udbuddet også indsamlingsordninger for storskrald og haveaffald. Udbuddet omfatter ikke indsamling af affald fra erhverv.

Kontrakten indgås for en 6-årig periode med mulighed for forlængelse i yderligere 2 x 1 år. Forlængelse sker i givet fald på uændrede aftalevilkår.

Læs mere
Ordregiver Brøndby Kommune
Annonceret 09-02-2021 kl. 00.00
Sidst ændret 09-02-2021 kl. 09.00
Deadline 29-03-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:066941-2021:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Københavns omegn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse