Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Forskning 2021/S 027-066755

Kort beskrivelse

Fødevarestyrelsen forventer at udbyde et referencelaboratorium-funktion på området serologiske metoder for salmonella i kvæg, svin og fjerkræ, som anvendes i de danske kontrolprogrammer for salmonella, jf. den til enhver tid gældende lovgivning på området. (På nuværende tidspunkt er det bek. nr. 1791 af 2.12.2020 om salmonella i kvæg og bek. nr. 1792 af 2.12.2020 om salmonella i svin.)

Fødevarestyrelsen ønsker dialog med potentielle leverandøre om muligheder for at levere løsninger som kan levere op til vores krav til projektet, samt komme med observationer og evt. input og til Fødevarestyrelsens foreløbige udarbejdelse af kravspecifikation og tilbudsliste.

Læs mere
Ordregiver Fødevarestyrelsen
Annonceret 09-02-2021 kl. 00.00
Sidst ændret 09-02-2021 kl. 09.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:066755-2021:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK, Hovedstaden
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse