Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Ortopædisk fodtøj 2021/S 027-066155

Kort beskrivelse

Assens Kommune, herefter kaldet Udbyder, udbyder hermed levering af ortopædisk fodtøj. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. udbudsloven (Lov nr. 1564 af 15.12.2015) hvilket betyder, at enhver har ret til at afgive tilbud. Aftale med den vindende tilbudsgiver indgås på baggrund af udkastet til rammeaftalen. Valg af leverandør er ikke afsluttet, før rammeaftalen er underskrevet af alle parter. Tilbudsgiver gøres opmærksomme på, at der kan foretages ændringer af udbudsmaterialet efter offentliggørelse af dette, herunder ændringer af kravspecifikationen og udbudsbetingelserne. Tilbudsgiver opfordres derfor til løbende at holde sig orienteret om udbuddet.

Læs mere
Ordregiver Assens Kommune
Annonceret 09-02-2021 kl. 00.00
Sidst ændret 09-02-2021 kl. 09.00
Deadline 10-03-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:066155-2021:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK, Syddanmark, Fyn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse