Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Jobsøgningstjenester 2021/S 026-065164

Kort beskrivelse

Egedal Kommune udbyder hermed 10 delaftaler om levering af aktive tilbud efter udbudslovens afsnit III. Da udbuddet gennemføres som et light-udbud er de processuelle regler mere lempelige end efter et almindeligt EU-udbud. Der stilles f.eks. ikke krav om et ESPD.

For at mindske transaktionsomkostningerne mest muligt, har udbyder valgt at lave en indledende screening af leverandørerne, dvs. en prækvalifikationsrunde. For nærmere vedrørende udbudsprocessen, henvises der til kapitel 1 i udbudsmaterialet.

De vindende leverandører, vil være dem, der har afgivet tilbuddene med det bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Tryk her https://permalink.mercell.com/148892992.aspx

Læs mere
Ordregiver Egedal Kommune
Annonceret 08-02-2021 kl. 00.00
Sidst ændret 08-02-2021 kl. 09.00
Deadline 14-04-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:065164-2021:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordsjælland
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter