Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2021/S 026-064488

Kort beskrivelse

Projektet omhandler etablering af faciliteter til Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) og underafdelingerne Voksen Specialundervisning (VSU) og Særligt Tilrettelagt Undervisning (STU) på ejendommene Ryparken 81 og Frankrigsgade 4. VSU er i dag beliggende delvist i Bystævneparken og delvist i Frankrigsgade, og skal i forbindelse med byggeriet flyttes til en samlet placering i Ryparken 81. STU er i dag beliggende i Bystævneparken og skal i forbindelse med byggeriet flyttes til Frankrigsgade 4. Den udbudte opgave omfatter totalrådgivning i forbindelse med ombygning og tilbygning af ejendommene, så de bliver tilpasset de funktioner/behov som knytter sig til CSV og underafdelingerne VSU og STU. Totalrådgivningen omfatter faseopdelt projektering fra og med dispositionsforslagsfasen, udarbejdelse af udbudsmateriale og gennemførelse af entrepriseudbud, samt rådgivning, byggeledelse og tilsyn under udførelse og aflevering. Nærmere præcisering af rådgivers ydelser fremgår af materialet.

Læs mere
Ordregiver Byggeri København, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
Annonceret 08-02-2021 kl. 00.00
Sidst ændret 08-02-2021 kl. 09.00
Deadline 08-03-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:064488-2021:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse