Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Geografiske informationssystemer (GIS eller tilsvarende) 2021/S 026-063611

Kort beskrivelse

SamAqua udbyder på vegne af Fredericia Spildevand og Energi, Langeland Forsyning, Kerteminde Forsyning, Middelfart Spildevand, Vand og Affald samt Nyborg Forsyning og Service, aftale om levering af IT-system til ledningsregistrering af forsyningsarterne spildevand, vand, varme og fiber samt evt. øvrige forsyningsarter.

Ledningsregistrering er i dag et kerneområde for forsyningerne. Ledningsregistreringsdata er af stor

værdi for forsyningen og anvendes bredt i forskellige sammenhænge, som herved i vid udstrækning er

forretningsunderstøttende. Dette stiller store krav til det system, hvori ledningsregistreringsdataene

lagres og håndteres. Datakvalitet og sammenspil med andre dataformater og datakilder er af stor vigtighed, og den daglige brug af ledningsregistreringssystemet skal være effektiv, sikker og logisk for at

sikre den bedst mulige forretning til gavn for forsyningens kunder.

Tryk her https://permalink.mercell.com/148974287.aspx

Læs mere
Ordregiver SamAqua A/S - SamAqua
Annonceret 08-02-2021 kl. 00.00
Sidst ændret 08-02-2021 kl. 09.00
Deadline 05-03-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:063611-2021:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Syddanmark
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse