Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Kurser og konferencer på danskuddannelsesområdet

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) søger leverandør til udvikling, planlægning, administration og afvikling af kurser og konferencer på danskuddannelsesområdet.

Som led i kvalitetssikringen af danskuddannelserne efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. bidrager SIRI til efteruddannelse af bl.a. lærere og ledere ved danskuddannelserne. En væsentlig del heraf består af opkvalificerende kurser og konferencer for lærere og ledere på danskuddannelserne, og herunder også efteruddannelsesaktiviteter for censorer og eksaminatorer ved danskprøverne. Dette udbud omfatter bl.a. udvikling, planlægning, administration og afholdelse af disse kurser og konferencer.

Opgaven indeholder en årlig lærerkonference for undervisere ved danskuddannelserne, seminarer for nye sprogcenterledere samt dialogmøder for prøveansvarlige. Derudover indeholder opgaven bedømmertræningsmøder og kurser for nye eksaminatorer og censorer for hver af de tre danskprøver: Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2 og Prøve i Dansk 3.

Aktiviteterne afvikles løbende i perioden forår 2021 – december 2023, og budgetrammen for udbuddet er maks. 1.014.000 kr. i 2021, 845.000 kr. i 2022 og 985.000 kr. i 2023.

Følgende leverancer indgår i udbuddet:
• 17 bedømmertræningsmøder ved danskprøverne
• 8 kurser for nye eksaminatorer og censorer ved danskprøverne
• 3 dialogmøder for prøveansvarlige
• 3 lærerkonferencer
• 2 seminarer for nye ledere

Se vedhæftede udbudsmateriale.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 05-02-2021) Luk udbudsdetaljer (gældende version 05-02-2021)
Titel Kurser og konferencer på danskuddannelsesområdet
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) søger leverandør til udvikling, planlægning, administration og afvikling af kurser og konferencer på danskuddannelsesområdet.

Som led i kvalitetssikringen af danskuddannelserne efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. bidrager SIRI til efteruddannelse af bl.a. lærere og ledere ved danskuddannelserne. En væsentlig del heraf består af opkvalificerende kurser og konferencer for lærere og ledere på danskuddannelserne, og herunder også efteruddannelsesaktiviteter for censorer og eksaminatorer ved danskprøverne. Dette udbud omfatter bl.a. udvikling, planlægning, administration og afholdelse af disse kurser og konferencer.

Opgaven indeholder en årlig lærerkonference for undervisere ved danskuddannelserne, seminarer for nye sprogcenterledere samt dialogmøder for prøveansvarlige. Derudover indeholder opgaven bedømmertræningsmøder og kurser for nye eksaminatorer og censorer for hver af de tre danskprøver: Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2 og Prøve i Dansk 3.

Aktiviteterne afvikles løbende i perioden forår 2021 – december 2023, og budgetrammen for udbuddet er maks. 1.014.000 kr. i 2021, 845.000 kr. i 2022 og 985.000 kr. i 2023.

Følgende leverancer indgår i udbuddet:
• 17 bedømmertræningsmøder ved danskprøverne
• 8 kurser for nye eksaminatorer og censorer ved danskprøverne
• 3 dialogmøder for prøveansvarlige
• 3 lærerkonferencer
• 2 seminarer for nye ledere

Se vedhæftede udbudsmateriale.
Annonceret 05-02-2021 kl. 16.10
Deadline 15-03-2021 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Se udbudsmateriale
Dokumenter
Ordregiver Styrelsen for International Rekruttering og Inte // CVR:36997427
Skønnet kontraktsum 2844000 DKK
Adresse Carl Jacobsens Vej 39
2500
Valby
CPV kode 80000000-4 - Uddannelse og undervisning
SMV venligt Ja
Kontaktperson Søren Hansen
Kontakt E-mail: sha@siri.dk
Telefon: +45 72142252