Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Skovning og transport 2021/S 021-050201

Kort beskrivelse

Udbuddet omfatter maskinskovning og udkørsel af effekter, i nål- og løvtræsbevoksninger. Opgaven består hovedsagligt af tynding i nåletræ.

Der forventes en meget begrænset mængde opgaver med afdrift og skovning af løvtræ.

Kontrakten træder i kraft ved underskrivelsen og løber til den 31. marts 2023, hvor den ophører uden yderligere varsel.

Arbejdet vil foregå i følgende geografiske område: Bornholm.

En del af udførelsen kan finde sted på arealer, der ejes af andre end Naturstyrelsen.

Der skal årligt maskinskoves og udkøres 9 000 KFM med en variation på +/- 20 %.

Opgaven består af:

- Almindelig maskinskovning i nål samt en mindre mængde løv

- Kørsel skal foregå på kvas som placeres i sporene

- Udkørsel af træeffekter og flistoppe til bilfast vej.

Læs mere
Ordregiver Naturstyrelsen
Annonceret 01-02-2021 kl. 00.00
Sidst ændret 01-02-2021 kl. 09.00
Deadline 01-03-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:050201-2021:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Bornholm
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse