Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2021/S 021-048823

Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører indgåelse af rammeaftaler om håndværkerydelser ved istandsættelse og rengøring af almene boliglejemål og erhvervslejemål i Brøndby Boligselskab efter fraflytning. Udbuddet faciliteres af indkøbscentralen AlmenIndkøb med hvem rammeaftalen indgås. Opgaverne kan omfatte:

— Alle typer malerarbejder, herunder behandling med spærregrund, stopgrund og spærrende maling

— Gulvarbejder med slibning, lakering og polering

— Rengøring, herunder afkalkningsopgaver

— Diverse reparationer/udskiftninger af fuger, toilet, døre og bordplader.

Læs mere
Ordregiver AlmenIndkøb
Annonceret 01-02-2021 kl. 00.00
Sidst ændret 01-02-2021 kl. 09.00
Deadline 26-02-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:048823-2021:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Københavns omegn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse