Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2021/S 023-056462

Kort beskrivelse

Byggeskadefonden udbyder opgaven i totalrådgivning efter ABR 18 i forbindelse med udbedring af byggeskader ved boligernes tagpaptage, tagterrasser på 1.sal, murkroner, facadesokler og facadefuger samt sokkelrender m.m. i de 2 bebyggelser afd. 18 Fuglekærvænget, Kildeagervej 151-279 i Hasselager (73 boliger) og afd. 19 Elevparken, Engelstoft 41-115 i Lystrup (42 boliger), der administreres af Boligforeningen Århus Omegn. Udbedringsarbejderne omfatter 109 boliger og 2 mindre ejendomskontorer, idet der i 2019-2020 er gennemført et pilotprojekt med udbedring af byggeskader ved 6 boliger i afd. 18 i fuglekærvænget på adresserne Kildeagervej 151-161.

Læs mere
Ordregiver Byggeskadefonden
Annonceret 03-02-2021 kl. 00.00
Sidst ændret 03-02-2021 kl. 09.00
Deadline 26-02-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:056462-2021:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK, Østjylland
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse (29-01-2021)

Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2021/S 020-046173

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:046173-2021:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Byggeskadefonden udbyder opgaven i totalrådgivning efter ABR 18 i forbindelse med udbedring af byggeskader ved boligernes tagpaptage, tagterrasser på 1.sal, murkroner, facadesokler og facadefuger samt sokkelrender m.m. i de 2 bebyggelser afd. 18 Fuglekærvænget, Kildeagervej 151-279 i Hasselager (73 boliger) og afd. 19 Elevparken, Engelstoft 41-115 i Lystrup (42 boliger), der administreres af Boligforeningen Århus Omegn. Udbedringsarbejderne omfatter 109 boliger og 2 mindre ejendomskontorer, idet der i 2019-2020 er gennemført et pilotprojekt med udbedring af byggeskader ved 6 boliger i afd. 18 i Fuglekærvænget på adresserne Kildeagervej 151-161.

Læs mere
Ordregiver Byggeskadefonden
Annonceret 29-01-2021 kl. 00.00
Sidst ændret 29-01-2021 kl. 09.00
Deadline 23-02-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:046173-2021:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK, Østjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse