Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Transport af affald 2021/S 020-045914

Kort beskrivelse

AFATEK A/S (i det følgende "AFATEK" eller ”ordregiver”) varetager i dag oparbejdning og afsætning af slagge til genanvendelse fra en række forbrændingsanlæg på Sjælland. Slagge fra forbrændingsanlæggene sorteres for jern og metaller på AFATEK´s slaggeplads på Selinevej (i det følgende kaldet Selinevej) i København.

Dette udbud omfatter transport af sorterede metaller hidrørende fra sortering af affaldsforbrændingsslagge, restprodukter fra oparbejdning af disse metaller samt transport af sorteret og usorteret slagge mellem AFATEK´s plads på Selinevej i København og pladsen på Elektrovej i Næstved. Desuden omfatter dette udbud transport af frasorteret brændbart materiale fra Selinevej til 5 forbrændingsanlæg samt tømning af ophalercontainere med papir/plast. Endelig omfatter udbuddet som option transport af sorteret slagge mellem AFATEK’s plads på Selinevej i København og AFATEK’s pladser i henholdsvis Holme Olstrup og i Vemmelev

Læs mere
Ordregiver Afatek A/S
Annonceret 29-01-2021 kl. 00.00
Sidst ændret 29-01-2021 kl. 09.00
Deadline 25-02-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:045914-2021:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse