Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Udbud for vedligeholdelse af kommunale vandløb på Samsø

Dette udbud omfatter vedligeholdelse af otte kommunale åbne vandløb med en samlet længde på ca. 20 km. Arbejdet udbydes som en samlet entreprise.

Arbejdet, der er beskrevet i afsnittet ”Arbejdets omfang”, skal udføres hvert efterår i en 3-årig periode med mulighed for 1 års forlængelse og med start d. 1. august 2021 og afslutning d. 31. juli 2024.

Samsø Kommune har som vandløbsmyndighed og i henhold til vandløbsloven af 9. juni 1982 udarbejdet vandløbsregulativer for de offentlige vandløb.

Vandløbene på Samsø har med enkelte undtagelser karakter af grøfter, men kommunen ser gerne, at der gradvis indføres en mere skånsom vedligeholdelse end den maskinelle, der har været anvendt hidtil. Formålet med dette er at øge vandløbenes fysiske variation og selvrensende effekt.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 27-01-2021) Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-01-2021)
Titel Udbud for vedligeholdelse af kommunale vandløb på Samsø
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Dette udbud omfatter vedligeholdelse af otte kommunale åbne vandløb med en samlet længde på ca. 20 km. Arbejdet udbydes som en samlet entreprise.

Arbejdet, der er beskrevet i afsnittet ”Arbejdets omfang”, skal udføres hvert efterår i en 3-årig periode med mulighed for 1 års forlængelse og med start d. 1. august 2021 og afslutning d. 31. juli 2024.

Samsø Kommune har som vandløbsmyndighed og i henhold til vandløbsloven af 9. juni 1982 udarbejdet vandløbsregulativer for de offentlige vandløb.

Vandløbene på Samsø har med enkelte undtagelser karakter af grøfter, men kommunen ser gerne, at der gradvis indføres en mere skånsom vedligeholdelse end den maskinelle, der har været anvendt hidtil. Formålet med dette er at øge vandløbenes fysiske variation og selvrensende effekt.
Annonceret 27-01-2021 kl. 09.47
Deadline 31-03-2021 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Pris
Dokumenter
Ordregiver SAMSØ KOMMUNE
Adresse Søtofte 10
8305
Samsø
CPV kode 45246000-3 - Arbejder til vandløbsregulering og sikring mod oversvømmelser
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Bjarne Manstrup
Kontakt E-mail: aubmn@samsoe.dk
Telefon: +45 87922347
Modtagers firmanavn Naturafdelingen
Adresse for modtagelse af tilbud Langørevej 12, 8305 Samsø eller e-mail; aubmn@samsoe.dk