Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Kontrakt om Enkät för att undersöka attityder till Norden och det nordiska samarbetet

År 2017 genomfördes en enkät för att undersöka den nordiska befolkningens syn på Norden och det nordiska samarbetet. (Samarbetet omfattar Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, samt Färöarna, Grönland och Åland).
Resultatet utmynnade i rapporten ”Ett värdefullt samarbete”.
Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet önskar nu genomföra en liknande undersökning.
Uppköparen använder Mercell Sourcing Services för detta anbud. För att anmäla ditt intresse och få tillgång till dokument, måste du kopiera och klistra in länken nedan i adressfältet i din webbläsare. https://permalink.mercell.com/148295394.aspx. Välj sedan det relevanta anbudet.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 26-01-2021) Luk udbudsdetaljer (gældende version 26-01-2021)
Titel Kontrakt om Enkät för att undersöka attityder till Norden och det nordiska samarbetet
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse År 2017 genomfördes en enkät för att undersöka den nordiska befolkningens syn på Norden och det nordiska samarbetet. (Samarbetet omfattar Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, samt Färöarna, Grönland och Åland).
Resultatet utmynnade i rapporten ”Ett värdefullt samarbete”.
Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet önskar nu genomföra en liknande undersökning.
Uppköparen använder Mercell Sourcing Services för detta anbud. För att anmäla ditt intresse och få tillgång till dokument, måste du kopiera och klistra in länken nedan i adressfältet i din webbläsare. https://permalink.mercell.com/148295394.aspx. Välj sedan det relevanta anbudet.
Annonceret 26-01-2021 kl. 10.52
Deadline 26-02-2021 kl. 14.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Link til udbudsmateriale https://permalink.mercell.com/148295394.aspx
Ordregiver Nordisk Ministerråd - Sekretariatet
Skønnet kontraktsum 600000 DKK
Adresse Ved Stranden 18
1061
København K
CPV kode 75110000-0 - Generelle offentlige tjenester
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Ulf Andreasson
Kontakt E-mail: ulan@norden.org
Telefon: +45 29692960
Modtagers firmanavn Mercell Danmark A/S
Adresse for modtagelse af tilbud https://permalink.mercell.com/148295394.aspx