Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Uddannelse og undervisning 2021/S 015-034286

Kort beskrivelse

Udbud af rammeaftale om levering af støtteforløb til studerende på lange videregående uddannelser med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser. Udbuddet er opdelt i 14 delaftaler, en delaftale for hver uddannelsesinstitution. Rammeaftalen vedrører levering af støtte til studerende på lange videregående uddannelser med psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser (fx. skizofreni, angst eller hjerneskade) med et udpræget behov for kontinuitet i støtteforløbet, herunder for at kunne beholde den samme leverandør igennem hele deres uddannelse, som typisk strækker sig over 5 år. Disse studerende vil være meget belastede af et leverandørskifte, hvilket ordregiver har søgt at imødegå med en kontraktperiode på knap 2 år inkl. en etableringsperiode med mulighed for at forlænge aftalen i 4 x 1 år. Ordregiver vil ved hver forlængelse tage konkret stilling til, om rammeaftalen stadig er markedskonform mv. eller om genudbud samlet vurderes at være en bedre løsning.

Læs mere
Ordregiver Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Annonceret 22-01-2021 kl. 00.00
Sidst ændret 22-01-2021 kl. 11.01
Deadline 01-03-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:034286-2021:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden, Byen København, Københavns omegn, Nordsjælland, Bornholm, Vest- og Sydsjælland, Fyn, Sydjylland, Østjylland, Nordjylland
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter