Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Apparatur til monitorering af kontamination 2021/S 015-030445

Kort beskrivelse

Region Nordjylland v/Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU) inviterer potentielle leverandører til markedsdialog vedr. et Facility Monitoring System (FMS), der kan overvåge, monitorere, opsamle og lagre data fra diverse sensorer, som skal anvendes i såvel klassificerede som ikke-klassificerede områder. Systemet skal derfor også kunne håndtere alle relevante krav fra forskellige myndigheder, som fx krav fra Lægemiddelstyrelsen, Statens Institut for Strålehygiejne og Fødevarestyrelsen. Det er således et krav, at systemet opfylder EU´s GMP Annex 01, EU GMP Annex 11 Computerised System samt ISPE GAMP 5 (software), og i forbindelse hermed er det et krav, at leverandøren kan bistå med udarbejdelsen af det påkrævede kvalificeringsmateriale (SAT, IQ/OQ, baseline, funktionsspecifikation m.v.), som tager afsæt i hospitalets kravspecifikation (URS).

Læs mere
Ordregiver Region Nordjylland
Annonceret 22-01-2021 kl. 00.00
Sidst ændret 22-01-2021 kl. 11.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:030445-2021:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse