Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2021/S 015-030339

Kort beskrivelse

Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S ("EK") og den almene boligorganisation Postfunktionærernes Andels-Boligforening ("PAB") har indgået samarbejde om opførelse af et blandet byggeri på ejendommen del af matr.nr. 7as, samt del af matr.nr. 7000z Vangede, Gentofte. Byggeriet består af 4 800 m2 privat boligbyggeri fordelt på 3 selvstændige bygninger og 1 900 m2 alment boligbyggeri i form af 52 ungdomsboliger i en selvstændig bygning. Bygningerne ligger fysisk i forlængelse af hinanden og vil fremstå som en arkitektonisk og fysisk forbundet enhed. De almene ungdomsboliger planlægges opført, så de fremstår som en integreret del af det samlede byggeri. For så vidt angår de almene ungdomsboliger agerer EK delegeret bygherre for PAB. EK skal således afløfte PAB's udbudspligt efter udbudsreglerne.

EK agter at forestå projektering og opførelse af råhuset til de almene boliger i egenproduktion uden forudgående udbud. Baggrunden herfor er uddybet under pkt. II.2.4) nedenfor.

Læs mere
Ordregiver Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S
Annonceret 22-01-2021 kl. 00.00
Sidst ændret 22-01-2021 kl. 11.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:030339-2021:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed