Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2021/S 008-015196

Kort beskrivelse

Andel har løbende behov for at kunne indgå leveringsaftaler med eksterne konsulenter inden for IT-rådgivning og -projektbistand. På den baggrund udbydes 10 delaftaler på rammeaftalevilkår om IT-konsulentydelser.

Andel vil i hele rammeaftaleperioden efter behov have mulighed for at rekvirere ydelser i henhold til den enkelte delaftales ydelsesområde.

Andel Holding A/S er ansvarlig for udbuddets tilrettelæggelse og den praktisk gennemførelse. Det er Andel Holding A/S, som står anført som ordregiver på rammeaftalen, mens selskaberne i Andel er omfattet af udbuddet og efterfølgende vil have mulighed for at indgå selvstændige og direkte leveranceaftaler med leverandørerne for rammeaftalen.

Udbuddet omfatter således alle de i udbudsbekendtgørelsen samt udbudsmaterialets bilag 8 anførte selskaber under Andel samt fremtidige selskaber, som gennem selskaberetlige omstrukteringer mv. kommer til at dække disse selskabers forsyningspligt eller faglige og fysiske områder.

Læs mere
Ordregiver Andel Holding A/S
Annonceret 13-01-2021 kl. 00.00
Sidst ændret 13-01-2021 kl. 09.00
Deadline 09-02-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:015196-2021:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden, Sjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed