Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Kloak- og belægningsarbejde på Bargumsvej

Ledninger og tilhørende brønde for både regnvands- og spildevandssystemet skal udskiftes på den østlige del af Bargumsvej i Tønder.
Efter gennemgået tv-inspektion, er det konstateret at både regn- og spildevandssystemerne begge har mange fejl og utætheder.
I samme omgang vil Tønder Kommune havde udskiftet rendestensbrøne, samt det sydlige fortov, og udskiftet asfalt på den østlige del af Bargumsvej.  
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/147115522.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 12-01-2021) Luk udbudsdetaljer (gældende version 12-01-2021)
Titel Kloak- og belægningsarbejde på Bargumsvej
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Ledninger og tilhørende brønde for både regnvands- og spildevandssystemet skal udskiftes på den østlige del af Bargumsvej i Tønder.
Efter gennemgået tv-inspektion, er det konstateret at både regn- og spildevandssystemerne begge har mange fejl og utætheder.
I samme omgang vil Tønder Kommune havde udskiftet rendestensbrøne, samt det sydlige fortov, og udskiftet asfalt på den østlige del af Bargumsvej.  
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/147115522.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.
Annonceret 12-01-2021 kl. 11.07
Deadline 25-01-2021 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Link til udbudsmateriale https://permalink.mercell.com/147115522.aspx
Ordregiver Tønder Service A/S
Udvælgelseskriterier Laveste pris
Adresse Håndværkervej 4
6261
Bredebro
CPV kode 44130000-0 - Hovedkloakledninger
44163110-4 - Kloakrør
45232400-6 - Anlæg af kloakker
45232410-9 - Kloakeringsarbejder
45232440-8 - Arbejder i forbindelse med kloakledninger
45233161-5 - Anlægsarbejde: fortove
45233220-7 - Belægningsarbejde på veje
45233252-0 - Belægningsarbejde på gader
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Ja
Kontaktperson Morten Søndergaard Thomsen
Kontakt E-mail: mth@tonfor.dk
Telefon: +45 88437551
Modtagers firmanavn Mercell Danmark A/S
Adresse for modtagelse af tilbud https://permalink.mercell.com/147115522.aspx