Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Produktion af video til Microbiome Signature Project

Baggrund
Microbiome Signature Projektet er et treårigt projekt (2019-2022) finansieret af Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak og ledes sammen af Copenhagen Capacity, Invest in Skåne og Medicon Valley Alliance.

Projektet har til formål at styrke adgangen til hovedstadsregionens forskningsmiljø inden for mikrobiomforskning gennem forbedring af samarbejde og synergier på tværs af grænser og tværfag. Det søger også at øge private investeringer i forskning og innovation gennem etablering af internationale forskningsfaciliteter og aktiviteter samt tiltrække talent til både offentligt og privat finansierede forskningsmiljøer.

Opgaven
Projektet søger et video-produktions-bureau, til at producere en profil-video, der fremviser det miljømæssige kliniske forsøgsmiljø i Greater Copenhagen. Videoen skal især fremvise hvorfor Medicon Valley er et attraktivt sted at udføre kliniske forsøg inden for Microbiom-området og skal foregå i både Skåne og på Sjælland. Herunder skal to førende organisationer + branchefolk interviewes som testemonials til at underbygge USP’erne.

Formatet
Videoen vil være en kort ca. 3-4 min. film, med max. 3 interviews med både industri og akademi repræsenteret. Videoen skal produceres med og uden undertekster og muligvis med voice over. Derudover skal der produceres flere kortere versioner til SoMe.

Tidsplan
Videoen skal gerne produceres primo februar 2021, men selvfølgelig bliver der taget højde for de nuværende rejserestriktioner under pandemien og de begrænsninger det giver.

Kriterier for at blive valgt
- Fremvisning af tidligere cases
- Tilbud med pris samt kort beskrivelse af mulig håndtering af produktionen
- Det er en fordel at have arbejdet med Life Science industrien tidligere + have eksisterende kartotek af Life Science dækbilleder
- Skal kunne drive hele den kreative proces og udføre selve produktionen selv
- Mulighed for at honorere den korte deadline


Budget
Den øvre budgetramme for videoen ligger på 120.000 DKK eks. moms.

Projektets varighed
Videoen skal gerne filmes primo februar 2021 og ligger klar til brug ultimo februar 2021.

Evalueringskriterier og deres vægtning
Den ordregivende udbyder kan vælge relevante fagfolk til yderligere præsentation af deres tilbud på opgaven hvis det føles nødvendigt.

Udvælgelsen af den endelige leverandør til opgaven vurderes på alle indgivne tilbud på følgende evalueringskriterier:

• Dokumenteret erfaring med sammenlignelige opgaver - især inden for Life Science industrien (35%)
• Selvstændighed omkring den kreative proces og udførelsen af selve produktionen (25%)
• Fleksibilitet som leverandør og tilgængelighed (25%)
• Konkurrencedygtig pris (15%)

Den ordregivende udbyder forbeholder sig retten til at afvise tilbuddet, hvis de indgående tilbud ikke opfylder ovenstående kriterier fuldt ud. Der er leverandørens ansvar at opfylde dette, og der vil ikke blive givet besked forud for deadline, såfremt tilbuddet ikke indeholder de fastlagte kriterier.

Bemærk, at kun skriftlige spørgsmål pr. e-mail besvares. Spørgsmål kan sendes via mail til kontaktpersonen indtil torsdag den 21. januar kl. 12. Disse spørgsmål / svar efterfølgende vil blive offentliggjort på hjemmesiden www.udbud.dk.

Deadline
Deadline: 22. januar 2020 kl. 12, Tilbudsgivere kan forvente afvisning eller accept af tilbuddet inden for 1 uge efter budfristen.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 11-01-2021) Luk udbudsdetaljer (gældende version 11-01-2021)
Titel Produktion af video til Microbiome Signature Project
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Baggrund
Microbiome Signature Projektet er et treårigt projekt (2019-2022) finansieret af Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak og ledes sammen af Copenhagen Capacity, Invest in Skåne og Medicon Valley Alliance.

Projektet har til formål at styrke adgangen til hovedstadsregionens forskningsmiljø inden for mikrobiomforskning gennem forbedring af samarbejde og synergier på tværs af grænser og tværfag. Det søger også at øge private investeringer i forskning og innovation gennem etablering af internationale forskningsfaciliteter og aktiviteter samt tiltrække talent til både offentligt og privat finansierede forskningsmiljøer.

Opgaven
Projektet søger et video-produktions-bureau, til at producere en profil-video, der fremviser det miljømæssige kliniske forsøgsmiljø i Greater Copenhagen. Videoen skal især fremvise hvorfor Medicon Valley er et attraktivt sted at udføre kliniske forsøg inden for Microbiom-området og skal foregå i både Skåne og på Sjælland. Herunder skal to førende organisationer + branchefolk interviewes som testemonials til at underbygge USP’erne.

Formatet
Videoen vil være en kort ca. 3-4 min. film, med max. 3 interviews med både industri og akademi repræsenteret. Videoen skal produceres med og uden undertekster og muligvis med voice over. Derudover skal der produceres flere kortere versioner til SoMe.

Tidsplan
Videoen skal gerne produceres primo februar 2021, men selvfølgelig bliver der taget højde for de nuværende rejserestriktioner under pandemien og de begrænsninger det giver.

Kriterier for at blive valgt
- Fremvisning af tidligere cases
- Tilbud med pris samt kort beskrivelse af mulig håndtering af produktionen
- Det er en fordel at have arbejdet med Life Science industrien tidligere + have eksisterende kartotek af Life Science dækbilleder
- Skal kunne drive hele den kreative proces og udføre selve produktionen selv
- Mulighed for at honorere den korte deadline


Budget
Den øvre budgetramme for videoen ligger på 120.000 DKK eks. moms.

Projektets varighed
Videoen skal gerne filmes primo februar 2021 og ligger klar til brug ultimo februar 2021.

Evalueringskriterier og deres vægtning
Den ordregivende udbyder kan vælge relevante fagfolk til yderligere præsentation af deres tilbud på opgaven hvis det føles nødvendigt.

Udvælgelsen af den endelige leverandør til opgaven vurderes på alle indgivne tilbud på følgende evalueringskriterier:

• Dokumenteret erfaring med sammenlignelige opgaver - især inden for Life Science industrien (35%)
• Selvstændighed omkring den kreative proces og udførelsen af selve produktionen (25%)
• Fleksibilitet som leverandør og tilgængelighed (25%)
• Konkurrencedygtig pris (15%)

Den ordregivende udbyder forbeholder sig retten til at afvise tilbuddet, hvis de indgående tilbud ikke opfylder ovenstående kriterier fuldt ud. Der er leverandørens ansvar at opfylde dette, og der vil ikke blive givet besked forud for deadline, såfremt tilbuddet ikke indeholder de fastlagte kriterier.

Bemærk, at kun skriftlige spørgsmål pr. e-mail besvares. Spørgsmål kan sendes via mail til kontaktpersonen indtil torsdag den 21. januar kl. 12. Disse spørgsmål / svar efterfølgende vil blive offentliggjort på hjemmesiden www.udbud.dk.

Deadline
Deadline: 22. januar 2020 kl. 12, Tilbudsgivere kan forvente afvisning eller accept af tilbuddet inden for 1 uge efter budfristen.
Annonceret 11-01-2021 kl. 21.00
Deadline 22-01-2021 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Varekøb
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Ordregiver COPENHAGEN CAPACITY FONDEN TIL MARKEDSFØRING OG // CVR:17538896
Skønnet kontraktsum 120000 DKK
Udvælgelseskriterier Evalueringskriterier og deres vægtning
Den ordregivende udbyder kan vælge relevante fagfolk til yderligere præsentation af deres tilbud på opgaven hvis det føles nødvendigt.

Udvælgelsen af den endelige leverandør til opgaven vurderes på alle indgivne tilbud på følgende evalueringskriterier:

• Dokumenteret erfaring med sammenlignelige opgaver - især inden for Life Science industrien (35%)
• Selvstændighed omkring den kreative proces og udførelsen af selve produktionen (25%)
• Fleksibilitet som leverandør og tilgængelighed (25%)
• Konkurrencedygtig pris (15%)
Adresse Nørregade 7B, 3 sal 7
1165
København V
CPV kode 92111200-4 - Produktion af reklame-, propaganda- og informationsfilm og -videobånd
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Jeanette Andersen
Kontakt E-mail: jef@copcap.com
Telefon: +45 21847447