Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Afholdelse af workshop der skal inspirere virksomhederne til at komme vækstparate ud af Covid-19.

Baggrund
Smv PRO er en virksomhedsrettet, national indsats, som drives af landets seks Erhvervshuse. De seks Erhvervshuse er økonomiske partnere i projektet sammen med Center for Ejerledede Virksomheder på CBS.

Indsatsen er målrettet ejer- og familieledede virksomheder, som ønsker at udvikle sig og derigennem øge værdien af virksomheden. Måske har virksomhedsejeren brug for at kunne fokusere mere på det langsigtede strategiske arbejde og optimering af fx interne processer og markedsføring. Det kan også være, at virksomheden enten overvejer eller står direkte over for et ejer- eller generationsskifte og har behov for at vide, hvordan de griber processen an.

I smv PRO sættes virksomhedens behov i centrum, og videnstilførsel skræddersys til den enkelte virksomheds udfordringer. Derigennem bliver virksomheden fx i stand til at arbejde målrettet og professionelt med velkendte vækstdrivere såsom internationalisering, innovation og digitalisering.

Formålet med eventet er, at dette skal fungere som Covid-19 tiltag til virksomhederne og skal inspirere ejerleder til, hvordan virksomheden kommer vækstparat ud af en periode, hvor højkonjunktur historisk hurtigt vendte til lavkonjunktur. Eventet skal samtidig give de deltagende virksomheder en motiverende indgangsvinkel til at træde ind i projektet smv PRO, hvor virksomhedens output er en konkret og detaljeret plan for udviklingen af virksomheden.

Nedenstående er Erhvervshus Sjællands indledende tanker for, hvordan eventet kan afholdes og skal ses som inspiration til tilbudsgiver for at afgive et kreativt tilbud. Vi ønsker en proces med den valgte leverandør omkring det endelige indhold og den endelige form.

Event - En praktisk tilgang til at komme vækstparat ud af Covid-19
I stedet for at revolutionere markedet, så har mange i stedet brug for at bygge videre på det, som allerede virker. Vi ønsker at afholde en workshop, der har skarpt fokus på simpel og konkret vækst. For os er det afgørende, at leverandøren af workshoppen har særdeles skarpt fokus på enkle og praktiske værktøjer, som hjælper med at justere frem for at forandre forretningsmodellen.
Fokuspunkter på workshop:
• Vækst i virksomheden er ikke noget der kommer af sig selv. Det er en faglig disciplin at skabe rammer og vilkår i virksomheden, så den kan vækste. For at kunne skabe de rammer og vilkår, så skal ejerlederen kende “håndværket” bag at skabe vækst i virksomheden
• Vækst i virksomheden dækker mere end udelukkende et fokus på at sælge mere
• Konkrete anvisninger på hvordan man kan anskue vækst i øjenhøjde med virksomhedens kompetencer. Ejerlederne og medarbejderne er gode til det, de gør i dag – workshoppen skal vise, hvordan de også bliver gode til at tage det næste skridt for både virksomheden og medarbejdere.
• Dagen vil være fokuseret på, hvordan deltagernes hverdag ser ud, når de vender retur til virksomheden. En grundlæggende praktisk tilgang skal vise, hvordan man kan bruge grundelementerne til at få sine ambitioner realiseret. Tilgangen skal for ejerleder- og medarbejdere være realiserbar og eksekverbar.
• Trends i markedet – ressourcer
• Øvelser og sparring
• Praktiske værktøjer

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 11-01-2021) Luk udbudsdetaljer (gældende version 11-01-2021)
Titel Afholdelse af workshop der skal inspirere virksomhederne til at komme vækstparate ud af Covid-19.
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Baggrund
Smv PRO er en virksomhedsrettet, national indsats, som drives af landets seks Erhvervshuse. De seks Erhvervshuse er økonomiske partnere i projektet sammen med Center for Ejerledede Virksomheder på CBS.

Indsatsen er målrettet ejer- og familieledede virksomheder, som ønsker at udvikle sig og derigennem øge værdien af virksomheden. Måske har virksomhedsejeren brug for at kunne fokusere mere på det langsigtede strategiske arbejde og optimering af fx interne processer og markedsføring. Det kan også være, at virksomheden enten overvejer eller står direkte over for et ejer- eller generationsskifte og har behov for at vide, hvordan de griber processen an.

I smv PRO sættes virksomhedens behov i centrum, og videnstilførsel skræddersys til den enkelte virksomheds udfordringer. Derigennem bliver virksomheden fx i stand til at arbejde målrettet og professionelt med velkendte vækstdrivere såsom internationalisering, innovation og digitalisering.

Formålet med eventet er, at dette skal fungere som Covid-19 tiltag til virksomhederne og skal inspirere ejerleder til, hvordan virksomheden kommer vækstparat ud af en periode, hvor højkonjunktur historisk hurtigt vendte til lavkonjunktur. Eventet skal samtidig give de deltagende virksomheder en motiverende indgangsvinkel til at træde ind i projektet smv PRO, hvor virksomhedens output er en konkret og detaljeret plan for udviklingen af virksomheden.

Nedenstående er Erhvervshus Sjællands indledende tanker for, hvordan eventet kan afholdes og skal ses som inspiration til tilbudsgiver for at afgive et kreativt tilbud. Vi ønsker en proces med den valgte leverandør omkring det endelige indhold og den endelige form.

Event - En praktisk tilgang til at komme vækstparat ud af Covid-19
I stedet for at revolutionere markedet, så har mange i stedet brug for at bygge videre på det, som allerede virker. Vi ønsker at afholde en workshop, der har skarpt fokus på simpel og konkret vækst. For os er det afgørende, at leverandøren af workshoppen har særdeles skarpt fokus på enkle og praktiske værktøjer, som hjælper med at justere frem for at forandre forretningsmodellen.
Fokuspunkter på workshop:
• Vækst i virksomheden er ikke noget der kommer af sig selv. Det er en faglig disciplin at skabe rammer og vilkår i virksomheden, så den kan vækste. For at kunne skabe de rammer og vilkår, så skal ejerlederen kende “håndværket” bag at skabe vækst i virksomheden
• Vækst i virksomheden dækker mere end udelukkende et fokus på at sælge mere
• Konkrete anvisninger på hvordan man kan anskue vækst i øjenhøjde med virksomhedens kompetencer. Ejerlederne og medarbejderne er gode til det, de gør i dag – workshoppen skal vise, hvordan de også bliver gode til at tage det næste skridt for både virksomheden og medarbejdere.
• Dagen vil være fokuseret på, hvordan deltagernes hverdag ser ud, når de vender retur til virksomheden. En grundlæggende praktisk tilgang skal vise, hvordan man kan bruge grundelementerne til at få sine ambitioner realiseret. Tilgangen skal for ejerleder- og medarbejdere være realiserbar og eksekverbar.
• Trends i markedet – ressourcer
• Øvelser og sparring
• Praktiske værktøjer
Annonceret 11-01-2021 kl. 13.28
Deadline 22-01-2021 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver S/I Erhvervshus Sjælland // CVR:40084746
Udvælgelseskriterier Den vindende tilbudsgiver findes efter en evaluering af hver tilbudspris og kvalitet, herunder erfaringer med nærværende opgave, indholdet i den tilbudte løsning samt en sandsynliggørelse af, hvordan leverandøren vil komme i mål med rekrutteringsmålet.
Den vindende tilbudsgiver er den tilbudsgiver, ordregiver vurderer samlet set har afgivet det tilbud med det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Erhvervshus Sjælland er forpligtet til at bruge sund forvaltningsskik ved valg af rådgiver.
Ordregiver lægger positivt vægt på, at tilbudsgivers samlede koncept og team har følgende:
• Dokumenteret erfaring med konsulent- og undervisererfaring med SMV’er med 3-50 ansatte
• Har kendskab til målgruppen og forståelse for dennes forudsætninger
• Dokumenteret erfaring med praktisk forretningsudvikling i SMV´erne, herunder anvendelse af praktiske værktøjer
• Dokumenteret erfaring med udførsel, implementering og eksekvering af strategiske planer
• Dokumenteret erfaring med forretningsudvikling gennem kunder og nye forretningsområdet
• Dokumenteret erfaring med medarbejderinddragelse
Det understreges, at der i udvælgelsen af leverandør skal kunne dokumenteres, at der er udvist en sund forvaltningsskik og gennemsigtighed, herunder økonomisk sparsommelighed.
Adresse Fulbyvej 15
4180
Sorø
CPV kode 73220000-0 - Konsulentvirksomhed inden for udvikling
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Henriette Baun Gautier
Kontakt E-mail: hbg@ehsj.dk
Telefon: +45 61884635