Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2021/S 006-009441

Kort beskrivelse

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) er ansvarlig for den fælles offentlige datafordeler ”Datafordeleren”. Datafordeleren er et stykke digital infrastruktur til distribution af grunddata, herunder oplysninger om personer, virksomheder, adresser, ejendomme og geografi. Den nuværende kontrakt om etablering, drift, vedligehold og videreudvikling af Datafordeleren blev indgået med KMD i 2014 og løber frem til medio 2022. Leverancen af Datafordeleren, der har leveret data i produktion siden efteråret 2017, afsluttes i 2020. Dermed er Datafordeleren den centrale kilde til sammenhængende grunddata om ejendomme, adresser, geografiske informationer, personer og virksomheder i Danmark. SDFE har siden slutningen af 2018 gennemført aktiviteter mhp. at forberede genudbud af Datafordeleren. Det har bl.a. omfattet gennemførelse af en række analyser samt en indledende og en opfølgende markedsdialog. Der henvises også til punkt II.2.14).

Læs mere
Ordregiver Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Annonceret 11-01-2021 kl. 00.00
Sidst ændret 11-01-2021 kl. 09.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:009441-2021:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK, Hovedstaden
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse