Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Ekspert i ejerskifte for at tilføre viden om samt planlægge et godt ejerskifte hos SMV´erne

Hvad er opgaven?
Vi søger en ekspert i ejerskifter med indgående kendskab til målgruppen, der for en periode kan styrke den indsats, som projektet i forvejen foretager. Indsatsen som vi ønsker styrket er specifikt knyttet til Region Sjælland. Vi forestiller os, at eksperten vil kunne hjælpe med:
• Yderligere at styrke projektets kommunikations- og markedsføringsindsats
• I direkte dialog med virksomhederne kan hjælpe virksomhederne med at planlægge ejerskiftet
• Hjælpe virksomheden gennem ansøgningsprocessen til projektets støttemidler

Vi forestiller os, at timerne vil blive fordelt efter behov, efter aftale og frem til projektets slutdato, 31. December 2022. Fordelingen på antal timer vil ligge på:
• 50 timer på kommunikation
• 100 timer på forretningsudvikling

Opgaverne i kommunikation vil typisk kunne være:
• Give ekspertudtalelser i artikler produceret af Erhvervshusene om mere specifikke dele af ejerskiftet, herunder ’Hvordan dokumenterer du din virksomhed og hvorfor’, ’Hvor finder du din virksomheds næste ejer’ m.m.
• Bidrag til caseartikler, hvor opgaven bliver at perspektivere ejerlederes oplevelser og udfordringer
• Være sparringpartner omkring vinkling af artikler og til at kvalitetssikre artikler, så de rammer virksomhedernes virkelighed endnu bedre
• Bidrage som facilitator/oplægsholder på fx et webinar eller måske en art ’brevkasse’ eller ’spørg eksperten’ om ejerskifte
• Løbende sparring om emner og artikler, som typisk vil indebære en kort dialog med projektets kommunikationsansvarlige, der herefter står for produktionen af det faglige indhold

Opgaverne vedr. forretningsudvikling vil typisk kunne være:
• Generel sparring til projektledelsen, vedr. et ejerskiftenetværks koncept og proces
• Sparring vedr. gensidig vidensudveksling og vidensopbygning i et ejerskiftenetværk for Erhvervshusenes forretningsudviklere
• Sammen med projektledelsen planlægge aktiviteter og medvirke til at eksekverer de aftalte aktiviteter, planer og mål
• Specifik sparring om ejerskifte udfordringer i forhold til Erhvervshusenes øvrige forretningsudviklere. Dels i mindre grupper og dels individuel 1:1 sparring, hvis der skønnes behov
• Sparring vedr. opsøgende virksomhedskontakt, herunder at afdække mulighederne for virksomhedernes deltagelse i ejerskifteprojektet
• Sparring vedr. udvikling af samarbejde og interaktion med det private rådgivermarked om ejerskifte udfordringer
• Erfaringsudveksling om behovsafdækning hos relevante virksomheder, der står overfor ejerskifte udfordringer
• Kontakt til potentielle virksomheder, orientere dem om smv PRO, telefonisk/mail og opfølgning
• Besøge virksomheder ved spidsbelastning for projektets fast tilknyttet forretningsudvikler
• Foretage screening af virksomhed til deltagelse i smv PRO
• Gennemgå forhåndsaftale med virksomheder
• Kontakte potentielle virksomheder i eget netværk og informere dem om smv PRO
• Bistå projektets fast tilknyttet forretningsudvikler med at udarbejde opgavebeskrivelser til virksomheder
• Selvstændigt bistå virksomheder med at udarbejde opgavebeskrivelser
• Bistå virksomheder med at evaluere indkomne tilbud fra projektets markedsafsøgningssystem, ENDIS
• Yde assistance ved webinarer, workshops og andre arrangementer målrettet virksomheder

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 11-01-2021) Luk udbudsdetaljer (gældende version 11-01-2021)
Titel Ekspert i ejerskifte for at tilføre viden om samt planlægge et godt ejerskifte hos SMV´erne
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Hvad er opgaven?
Vi søger en ekspert i ejerskifter med indgående kendskab til målgruppen, der for en periode kan styrke den indsats, som projektet i forvejen foretager. Indsatsen som vi ønsker styrket er specifikt knyttet til Region Sjælland. Vi forestiller os, at eksperten vil kunne hjælpe med:
• Yderligere at styrke projektets kommunikations- og markedsføringsindsats
• I direkte dialog med virksomhederne kan hjælpe virksomhederne med at planlægge ejerskiftet
• Hjælpe virksomheden gennem ansøgningsprocessen til projektets støttemidler

Vi forestiller os, at timerne vil blive fordelt efter behov, efter aftale og frem til projektets slutdato, 31. December 2022. Fordelingen på antal timer vil ligge på:
• 50 timer på kommunikation
• 100 timer på forretningsudvikling

Opgaverne i kommunikation vil typisk kunne være:
• Give ekspertudtalelser i artikler produceret af Erhvervshusene om mere specifikke dele af ejerskiftet, herunder ’Hvordan dokumenterer du din virksomhed og hvorfor’, ’Hvor finder du din virksomheds næste ejer’ m.m.
• Bidrag til caseartikler, hvor opgaven bliver at perspektivere ejerlederes oplevelser og udfordringer
• Være sparringpartner omkring vinkling af artikler og til at kvalitetssikre artikler, så de rammer virksomhedernes virkelighed endnu bedre
• Bidrage som facilitator/oplægsholder på fx et webinar eller måske en art ’brevkasse’ eller ’spørg eksperten’ om ejerskifte
• Løbende sparring om emner og artikler, som typisk vil indebære en kort dialog med projektets kommunikationsansvarlige, der herefter står for produktionen af det faglige indhold

Opgaverne vedr. forretningsudvikling vil typisk kunne være:
• Generel sparring til projektledelsen, vedr. et ejerskiftenetværks koncept og proces
• Sparring vedr. gensidig vidensudveksling og vidensopbygning i et ejerskiftenetværk for Erhvervshusenes forretningsudviklere
• Sammen med projektledelsen planlægge aktiviteter og medvirke til at eksekverer de aftalte aktiviteter, planer og mål
• Specifik sparring om ejerskifte udfordringer i forhold til Erhvervshusenes øvrige forretningsudviklere. Dels i mindre grupper og dels individuel 1:1 sparring, hvis der skønnes behov
• Sparring vedr. opsøgende virksomhedskontakt, herunder at afdække mulighederne for virksomhedernes deltagelse i ejerskifteprojektet
• Sparring vedr. udvikling af samarbejde og interaktion med det private rådgivermarked om ejerskifte udfordringer
• Erfaringsudveksling om behovsafdækning hos relevante virksomheder, der står overfor ejerskifte udfordringer
• Kontakt til potentielle virksomheder, orientere dem om smv PRO, telefonisk/mail og opfølgning
• Besøge virksomheder ved spidsbelastning for projektets fast tilknyttet forretningsudvikler
• Foretage screening af virksomhed til deltagelse i smv PRO
• Gennemgå forhåndsaftale med virksomheder
• Kontakte potentielle virksomheder i eget netværk og informere dem om smv PRO
• Bistå projektets fast tilknyttet forretningsudvikler med at udarbejde opgavebeskrivelser til virksomheder
• Selvstændigt bistå virksomheder med at udarbejde opgavebeskrivelser
• Bistå virksomheder med at evaluere indkomne tilbud fra projektets markedsafsøgningssystem, ENDIS
• Yde assistance ved webinarer, workshops og andre arrangementer målrettet virksomheder
Annonceret 11-01-2021 kl. 08.55
Deadline 22-01-2021 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver S/I Erhvervshus Sjælland // CVR:40084746
Udvælgelseskriterier Den vindende tilbudsgiver findes efter en evaluering af hvert tilbuds tilbudspris og kvalitet, herunder erfaringer med nærværende opgave og indholdet i den tilbudte løsning. Den vindende tilbudsgiver er den, som ordregiver samlet set vurderer, har afgivet det tilbud med det bedste forhold mellem pris og kvalitet.
I tildelingen af opgaven vil ordregiver lægge positiv vægt på følgende:
• Tilbudsgiver har bred kompetence i SMV-segmentet specifikt i forhold til ejerskifteudfordringer - en forudsætning for at komme i betragtning
• Tilbudsgiver har indgående kendskab til målgruppen
• Tilbudsgiver skal kunne dokumentere ovenstående kompetencer på den person, som skal gennemføre indsatsen
• Af hensyn til sammenhængskraften og indbyrdes afhængighed af indsatsen, ønskes der ikke flere forskellige personer, som leverer ydelserne
• Tilbudsgiver har erfaring med og indsigt i EU projekters kompleksitet
• Tilbudsgiver har indsigt i og erfaring med erhvervsfremmesystemets rammevilkår og arbejdsbetingelser
• Tilbudsgiver har erfaring med et projekt, der har mange samarbejdspartnere
• Indsatsen skal kunne igangsættes hurtigst muligt efter aftaleindgåelse
Adresse Fulbyvej 15
4180
Sorø
CPV kode 73220000-0 - Konsulentvirksomhed inden for udvikling
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Helena Julskov Carlsen
Kontakt E-mail: hjl@ehsj.dk
Telefon: +45 53727191