Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Persontransport, ikke rutekørsel 2021/S 005-005997

Kort beskrivelse

Bornholms Regionskommune, Trafikselskabet BAT, udbyder kommunens offentlige servicekørsel som består af følgende kørselsordninger:

A: Kørsel med deltagere i den lovpligtige individuelle handicapkørselsordning.

B: S-trafik med betalende passagerer.

C: Kørsel for Bornholms Regionskommune f.eks kørsler til dagcentre, kørsel efter sundhedsloven, visiterede brugere samt lign.

D: S-trafik rute bl.a. med specialkørsel af børn, unge og øvrige brugere.

Der udbydes både garanti- og variabel kørsel. Der bydes med en timepris på kørslen for hver udbudsenhed.

Under garantikørsel er der 14 udbudsenheder, hvor der kan bydes på den eller de udbudsenheder tilbudsgiver ønsker.

Under variabelkørsel er der 12 udbudsenheder, hvor der kan bydes på den eller de udbudsenheder tilbudsgiver ønsker.

Læs mere
Ordregiver Bornholms Regionskommune
Annonceret 08-01-2021 kl. 00.00
Sidst ændret 08-01-2021 kl. 09.00
Deadline 01-03-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:005997-2021:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Bornholm
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse