Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Servicering af fedtudskillere i Gentofte Kommunes institutioner

Servicering og tømning af fedtudskillere og sandfang i forbindelse fedtudskillere i Gentofte Kommunes institutioner

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 07-01-2021) Luk udbudsdetaljer (gældende version 07-01-2021)
Titel Servicering af fedtudskillere i Gentofte Kommunes institutioner
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Servicering og tømning af fedtudskillere og sandfang i forbindelse fedtudskillere i Gentofte Kommunes institutioner
Annonceret 07-01-2021 kl. 16.49
Deadline 22-01-2021 kl. 14.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Pris
Uddybning af tildelingskriterier 100%
Link til udbudsmateriale https://gentofte.dk/da/Erhverv-,-a-,-arbejde/Leverand%C3%B8r-til-kommunen/Udbud
Ordregiver Gentofte Kommune
Udvælgelseskriterier Laveste Pris
Adresse Bernstorffsvej 161
2920
Charlottenlund
CPV kode 50700000-2 - Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger
Udbudsform Begrænset udbud (indkaldelse af interessetilkendegivelser/prækvalifikation)
SMV venligt Nej
Kontaktperson Mette Sandvig Gonzalez Dinamarca
Kontakt E-mail: msgd@gentofte.dk
Telefon: +45 29377603