Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Taxakørsel for Retten i Glostrup

Opgavens omfang og baggrund
Personalet ved Retten i Glostrup skal transporteres med taxa til forskellige adresser i retskredsen i forbindelse med varetagelsen af opgaverne som foged og notar.
Fogeden kan besøge en adresse, hvis en kreditor (rekvirent) har anmodet om det.
Notaren kan besøge en adresse, hvis en person (testator) ønsker at underskrive et testamente under overværelse af notaren.
Der kan være behov for kørsel på alle ugens hverdage typisk i tidsrummet mellem kl. 8.30 og kl. 16.00. Kørslens omfang afhænger af antallet af adresser, som fogeden eller notaren skal besøge.
I ferier og højtider er der ikke samme behov for kørsel som på hverdage.
Se i øvrigt vedhæftede dokument.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 04-01-2021) Luk udbudsdetaljer (gældende version 04-01-2021)
Titel Taxakørsel for Retten i Glostrup
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Opgavens omfang og baggrund
Personalet ved Retten i Glostrup skal transporteres med taxa til forskellige adresser i retskredsen i forbindelse med varetagelsen af opgaverne som foged og notar.
Fogeden kan besøge en adresse, hvis en kreditor (rekvirent) har anmodet om det.
Notaren kan besøge en adresse, hvis en person (testator) ønsker at underskrive et testamente under overværelse af notaren.
Der kan være behov for kørsel på alle ugens hverdage typisk i tidsrummet mellem kl. 8.30 og kl. 16.00. Kørslens omfang afhænger af antallet af adresser, som fogeden eller notaren skal besøge.
I ferier og højtider er der ikke samme behov for kørsel som på hverdage.
Se i øvrigt vedhæftede dokument.
Annonceret 04-01-2021 kl. 12.00
Deadline 25-01-2021 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Varekøb
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver Danmarks Domstole
Adresse Stationsparken 27
2600
Glostrup
CPV kode 60000000-8 - Transporttjenester (ikke affaldstransport)
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Mai Ahlberg
Kontakt E-mail: mahl@domstol.dk
Telefon: +45 43231553
Modtagers firmanavn Retten i Glostrup
Adresse for modtagelse af tilbud Stationsparken 27, 2600 Glostrup