Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Annoncering af sikkermailløsning

DR ønsker at en aftale omkring sikkermailløsning.

DR er forpligtet til at benytte "Sikkermail", bl.a. ved mails med personfølsomme data, krypterede mails til offentlige instanser samt mails med økonomidata.

DR har en Office 365 løsning, som kommunikerer med brugernes Outlook 2016 Klient. DR ønsker at indkøbe en sikkermailløsning som hosted service, som skal kunne integreres til DR’s Office 365 løsning. Indeholdt i løsningen ønsker DR en telefonisk supportfunktion, som kan kontaktes i tilfælde af fejl. Denne supportydelse skal indgå i leverandørens samlede tilbudte pris for sikkermailløsningen.

DR en varighed på 4 år.

Tilbudsgiver skal i ESPD’et fremsende minimum tre referencer, som dokumenterer at den tilbudte løsning allerede benyttes af mindst 3 kunder hvor løsningen er sammenlignelig med DR.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 28-12-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 28-12-2020)
Titel Annoncering af sikkermailløsning
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse DR ønsker at en aftale omkring sikkermailløsning.

DR er forpligtet til at benytte "Sikkermail", bl.a. ved mails med personfølsomme data, krypterede mails til offentlige instanser samt mails med økonomidata.

DR har en Office 365 løsning, som kommunikerer med brugernes Outlook 2016 Klient. DR ønsker at indkøbe en sikkermailløsning som hosted service, som skal kunne integreres til DR’s Office 365 løsning. Indeholdt i løsningen ønsker DR en telefonisk supportfunktion, som kan kontaktes i tilfælde af fejl. Denne supportydelse skal indgå i leverandørens samlede tilbudte pris for sikkermailløsningen.

DR en varighed på 4 år.

Tilbudsgiver skal i ESPD’et fremsende minimum tre referencer, som dokumenterer at den tilbudte løsning allerede benyttes af mindst 3 kunder hvor løsningen er sammenlignelig med DR.
Annonceret 28-12-2020 kl. 12.19
Deadline 18-01-2021 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Varekøb
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Pris 40%, Kvalitet 60%
Link til udbudsmateriale https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5c73d879-0843-4482-a98c-eb58e3c7277e/homepage
Ordregiver DR
Adresse DR Byen, Emil Holms Kanal 20
0999
Koncernindkøb
WWW: www.dr.dk
CPV kode 48000000-8 - Programpakker og informationssystemer
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Pernille Leth Larsen
Kontakt E-mail: plar@dr.dk
Telefon: +45 28543653
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning

Der er i ændringen indsat link til Ethics, hvor udbudsmaterialet findes.