Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri 2020/S 251-632927

Kort beskrivelse

Region Syddanmark (herefter ”Regionen”) og COWI A/S (herefter ”Cowi”) har indgået aftale om bygherrerådgivning vedrørende etablering af PET/CT scannerbygning på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa. Bygherrerådgivningsaftalen har en værdi på ialt 1 368 600 DKK ekskl. moms.

Bygherrerådgivningsaftalen indbefatter udarbejdelse af projekt til og med myndighedsprojekt samt udbudsmateriale med henblik på udbud af projektet i en totalentreprise efter reglerne tilbudsloven. Totalentreprisekontrakten har en anslået værdi på 20-22 mio. DKK ekskl. moms.

Regionen agter som led i totalentrepriseudbuddet at forpligte totalentreprenøren til at indtræde i bygherrerådgivningsaftalen indgået mellem Regionen og Cowi samt at forpligte totalentreprenøren til at antage Cowi som totalrådgiver i henhold til udkast til aftale herom, der vedlægges som en del af udbudsmaterialet.

Totalrådgivningsaftalen har en værdi på ialt 1,45 mio. DKK ekskl. moms.

Projektet forventes afleveret ved udgangen af 2021.

Læs mere
Ordregiver Region Syddanmark
Annonceret 24-12-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 24-12-2020 kl. 09.01
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:632927-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sydjylland
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed