Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2020/S 251-631175

Kort beskrivelse

Tietgenskolen ønsker at opføre et nyt uddannelsesbyggeri ("Den Nye Skole ") i op til 4 etager og 9 000 etagemeter med tilhørende friarealer og parkeringspladser mv. til brug for erhvervsuddannelse, som skal rumme Tietgen Business, der i dag er placeret på henholdsvis Lerchesgade og Rugårdsvej. Den Nye Skole skal opføres ved Odense Havn i City Campus, beliggende matr. nr. 17cz Åløkkegård Hgd., Odense Jorder.

Byggeriet skal certificeres til DGNB Guld. Den forventede byggesum udgør ca.

200 mio. DKK ekskl. moms, som indeholder alle udgifter eksklusiv grundkøb. Tietgenskolen udbyder ved nærværende udbud bygherrerådgivning i forbindelse med planlægning, udbud, projektering, opførelse mv. af Den Nye Skole i totalentreprise. Nedenfor under pkt. II.2.4) fremgår en nærmere beskrivelse af udbuddet.

Læs mere
Ordregiver Tietgenskolen
Annonceret 24-12-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 24-12-2020 kl. 09.01
Deadline 22-01-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:631175-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse