Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2020/S 251-627298

Kort beskrivelse

Der er indgået totalentrepriseaftale mellem Manage And Build ApS (herefter benævnt MAB) og Civica om opførelse opførelse af 57 almene boliger og et fælleshus (i alt 5 120 m2) som del af bebyggelsen benævnt Markhaven, Odense, jf. Odense Kommunes lokalplan nr. 7-881. Opgaven udføres som en "delegeret bygherremodel" hvor MAB forestår udførelsen af de almene boliger, jf. almenboliglovens § 116.

MAB forestår udbudspligten på vegne af Civica.

Projektets omfang er overordnet beskrevet i byggesagsbeskrivelsen pkt. 1.2.1

Det er en forudsætning for at afgive tilbud, at man er prækvalificeret. Ønsker man at blive prækvalificeret, skal man sende en ansøgning, der overholder de krav, der fremgår af den til opgaven hørende udbudsbekendtgørelse. MAB vil kontakte samtlige ansøgere, når den i udbudsbekendtgørelsen anførte frist er udløbet med besked om, hvem der er prækvalificeret til at byde på opgaven.

Udbudsmaterialet er gratis tilgængeligt på https://www.rib-software.dk/udbudsportal/

Læs mere
Ordregiver Manage and Build ApS
Annonceret 24-12-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 24-12-2020 kl. 09.00
Deadline 01-02-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:627298-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse