Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Undervisning på sundhedsområdet 2020/S 250-624831

Kort beskrivelse

Styrelsen for Patientsikkerhed har behov for bistand til udvikling og efterfølgende kompetence til og ansvar for at afholde kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur på brystkassen.

Kontrakten er opdelt i 2 delaftaler: Delaftale 1: Øst for Storebælt og delaftale 2: Vest for Storebælt.

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling efter udbudslovens afsnit II. Udbuddet omfatter 2 faser: en ansøgningsfase og en tilbudsfase herunder eventuelt en eller flere forhandlingsrunder. Ordregiver kan tildele den enkelte delaftale på baggrund af det indledende tilbud. Tilbudsgiverne kan derfor ikke regne med, at der gennemføres forhandlinger.

For yderligere oplysninger om processen og kontraktens omfang henvises til udbudsmaterialet.

Læs mere
Ordregiver Styrelsen for Patienssikkerhed
Annonceret 23-12-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 23-12-2020 kl. 09.00
Deadline 29-01-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:624831-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østsjælland, Vest- og Sydsjælland, Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse