Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Post- og telekommunikationstjenester 2020/S 250-624830

Kort beskrivelse

SKI udbyder en rammeaftale opdelt i 2 delaftaler om tele- og dataydelser, tilknyttede løsninger og serviceydelser, samt mobiltelefoner med tilbehør og modemmer. Rammeaftalen retter sig mod SKI’s kunder, herunder offentlige myndigheder, offentligretlige organer, statslige og kommunale aktieselskaber, selvejende institutioner og selvstændige offentlige virksomheder, som kan benytte rammeaftalen på frivillig basis. Hvis en kunde bruger rammeaftalen og tildeler en leveringskontrakt, indtræder dog nærmere forpligtelser for kundens køb, som angivet i udbudsmaterialet. Delaftalerne omfatter samme sortiment, dog således, at delaftale 1 også omfatter ydelser om fastnettelefoni. Der er ikke frit valg mellem rammeaftalens delaftaler, og i udbudsmaterialets bilag D er det angivet, i hvilke tilfælde kunden skal benytte delaftale 1, og i hvilke tilfælde kunden skal benytte delaftale 2.

Læs mere
Ordregiver Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Annonceret 23-12-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 23-12-2020 kl. 09.00
Deadline 25-01-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:624830-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse