Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder 2020/S 250-623574

Kort beskrivelse

Ved dette udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på levering af LPG til tank, leje af tank inkl. service og vedligeholdelse til Forsvarets etablissementer i Danmark samt tilbud på levering af LPG på flasker til forsyning af enhver af Forsvarets etablissementer i Danmark, og som beskrevet i ordregivers kravspecifikation – bilag A.

Ved Forsvaret forstås enhver enhed under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er underlagt Forsvarschefens kommando.

Ordregiver udbyder 2 delkontrakter i form af rammeaftaler.

Rammeaftalerne skal benyttes af Forsvaret som helhed via Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, og enhver anden enhed under Forsvarsministeriet, herunder Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) og alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er underlagt Forsvarschefens kommando, der i praksis kan udgøre køber under aftalen.

Læs mere
Ordregiver Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Annonceret 23-12-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 23-12-2020 kl. 09.00
Deadline 11-02-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:623574-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse