Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme 2020/S 250-622992

Kort beskrivelse

Himmerland Boligforening udbyder renoveringen af afdeling 8 i Søheltekvarte-ret i det vestlige Aalborg. Renoveringen omfatter 311 lejligheder fordelt på 5 blokke. Alle lejligheder totalrenoveres med udskiftning af installationer, nye badeværelser og køkkener. Der etableres tilgængelighedsboliger med elevatoradgang i 9 ud af 39 opgange. Hele tagkonstruktionen udskiftes og i 12 op-gange udnyttes tagetagen til beboelse. Der etableres desuden et nyt fælles-hus på 450 m2.

Projektet udbydes som begrænset EU-udbud i storentreprise med prækvalificering af de bydende efter gældende EU-regler herom.

Læs mere
Ordregiver Himmerland Boligforening
Annonceret 23-12-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 23-12-2020 kl. 09.00
Deadline 12-02-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:622992-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse