Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Markedsdialog i forbindelse med udbud af tolkeydelser i Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Udlændingestyrelsen er i gang med at forberede et kommende udbud af tolkeydelser og vil som led heri invitere til markedsdialog, som kan finde sted i medfør af udbudslovens § 39 og under iagttagelse af lige-behandlingsprincippet. Udbuddet af tolkeydelser vedrører mundtlig og skriftlig tolkning i hele Danmark for så vidt angår de større tolkesprog på ministeriets område, fx arabisk, kurmanji og farsi (vejledende).
Udlændingestyrelsen er ansvarlig for udbuddet på Udlændinge og Integrationsministeriets område.

Udlændingestyrelsen ønsker ved gennemførelse af en markedsdialog at tilegne sig yderligere indsigt i de relevante markedsforhold for tolkeydelser. Formålet med dette er at gøre det muligt for Udlændingestyr-elsen at vurdere, hvordan en udbudsstrategi og proces mest hensigtsmæssigt skal tilrettelægges, således at den kommende konkurrenceudsættelse både kommer til at være effektiv samt tilfredsstillende på pris og kvalitet. Markedsdialogen vil ske ved gennemførelse af interviews med en varighed på forventeligt ca. 1 time pr. markedsaktør.

Udlændingestyrelsen vil tillige rette henvendelse til repræsentanter for relevante aktører på markedet, herunder sprogsamfund, interesseorganisationer og øvrige virksomheder med kendskab til tolkning på Udlændinge- og Integrationsministeriets område.

Udlændingestyrelsen planlægger aktuelt at invitere op til 20 aktører til deltagelse i markedsdialog. Udvælgelsen vil bl.a. ske ud fra kendskab til og erfaringer med levering af tolkeydelser på markedet, herunder sprogets udbredelse, antal års kendskab til tolkemarkedet samt levering flere steder i Danmark. De øvrige relevante aktører, der ikke udvælges til at deltage på markedsdialogmøderne, men som har vist interesse for dialogen, vil få tilbudt at give et skriftligt svar på den spørgeramme, som anvendes ved markedsdialogmøderne.

Aktører, der er interesserede i at deltage i markedsdialogen, kan henvende sig til Udlændingestyrelsen pr. mail til udbud@us.dk senest den 14. januar 2021. Henvendelsen bør indeholde oplysninger om erfaringer samt hvilke sprog, der kan tolkes på.

Kontaktpersoner for eventuelle spørgsmål i Udlændingestyrelsen:

Signe Mathiesen
e-mail: sma@us.dk
telefon: +45 29 32 57 04

Marie-Louise Christensen
e-mail: maloch@us.dk
telefon: +45 61 20 56 72

Åbn dokument 1 (22-12-2020) Luk dokument 1 (22-12-2020)
Titel Markedsdialog i forbindelse med udbud af tolkeydelser i Udlændinge- og Integrationsministeriet.
Dokumenttype Indberetning af indkøbsplaner
Opgavebeskrivelse Udlændingestyrelsen er i gang med at forberede et kommende udbud af tolkeydelser og vil som led heri invitere til markedsdialog, som kan finde sted i medfør af udbudslovens § 39 og under iagttagelse af lige-behandlingsprincippet. Udbuddet af tolkeydelser vedrører mundtlig og skriftlig tolkning i hele Danmark for så vidt angår de større tolkesprog på ministeriets område, fx arabisk, kurmanji og farsi (vejledende).
Udlændingestyrelsen er ansvarlig for udbuddet på Udlændinge og Integrationsministeriets område.

Udlændingestyrelsen ønsker ved gennemførelse af en markedsdialog at tilegne sig yderligere indsigt i de relevante markedsforhold for tolkeydelser. Formålet med dette er at gøre det muligt for Udlændingestyr-elsen at vurdere, hvordan en udbudsstrategi og proces mest hensigtsmæssigt skal tilrettelægges, således at den kommende konkurrenceudsættelse både kommer til at være effektiv samt tilfredsstillende på pris og kvalitet. Markedsdialogen vil ske ved gennemførelse af interviews med en varighed på forventeligt ca. 1 time pr. markedsaktør.

Udlændingestyrelsen vil tillige rette henvendelse til repræsentanter for relevante aktører på markedet, herunder sprogsamfund, interesseorganisationer og øvrige virksomheder med kendskab til tolkning på Udlændinge- og Integrationsministeriets område.

Udlændingestyrelsen planlægger aktuelt at invitere op til 20 aktører til deltagelse i markedsdialog. Udvælgelsen vil bl.a. ske ud fra kendskab til og erfaringer med levering af tolkeydelser på markedet, herunder sprogets udbredelse, antal års kendskab til tolkemarkedet samt levering flere steder i Danmark. De øvrige relevante aktører, der ikke udvælges til at deltage på markedsdialogmøderne, men som har vist interesse for dialogen, vil få tilbudt at give et skriftligt svar på den spørgeramme, som anvendes ved markedsdialogmøderne.

Aktører, der er interesserede i at deltage i markedsdialogen, kan henvende sig til Udlændingestyrelsen pr. mail til udbud@us.dk senest den 14. januar 2021. Henvendelsen bør indeholde oplysninger om erfaringer samt hvilke sprog, der kan tolkes på.

Kontaktpersoner for eventuelle spørgsmål i Udlændingestyrelsen:

Signe Mathiesen
e-mail: sma@us.dk
telefon: +45 29 32 57 04

Marie-Louise Christensen
e-mail: maloch@us.dk
telefon: +45 61 20 56 72
Annonceret 22-12-2020 kl. 14.00
Deadline
Udbudstype Indkøbsplaner
Opgavetype
Tildelingskriterier
Ordregiver Udlændingestyrelsen
Adresse Farimagsvej 51A
4700
Næstved
CPV kode
Kontakt E-mail: us@us.dk
Telefon: +45 35366600