Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Boring af vandbrønde 2020/S 249-622263

Kort beskrivelse

Attemose Kildeplads skal totalrenoveres frem til og med 2024.

Attemose kildeplads er ca. 7 km lang og indvindingen sker via 28 hævertboringer, der er primært er etableret i 1940 og igen i perioden 1957-1959. De sidste boringer, der er etableret på kildepladsen er udført i 2007.

Hele projektet omfatter etablering af 22 indvindingsboringer på Attemose kildeplads. HOFOR forventer at entreprisen omfatter 2 borerigge, der kører parallelt på projektet.

Derudover omfatter projektet også udførelse af renpumpning inkl. 3-trinstest af indvindingsboringerne, samt udførelse af geofysik logging i de 22 boringer (ø 400).

HOFOR ønsker de nye indvindingsboringer udført af 2 borerigge, der arbejder parallelt.

Læs mere
Ordregiver HOFOR A/S
Annonceret 22-12-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 22-12-2020 kl. 09.00
Deadline 18-01-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:622263-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østsjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed