Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Anlægsarbejde: hovedledninger til fjernvarme 2020/S 249-622255

Kort beskrivelse

Nærværende udbud er første udbud i en række i forbindelse med Næstved Fjernvarmes udbygningsplaner af fjernvarmeforsyningen i Næstved. Dette udbud er det første i en række udbud de kommen år og omfatter udførelse af jord- og smedearbejder samt rørleverance (hovedentreprise) for Næstved Fjernvarme A.m.b.A i forbindelse med etablering i ”OMRÅDE 5, NÆSTVED, Åderupvej nord 2021” og arbejde omhandler hovedsageligt etablering af ca. 6,5 km hovedledninger udført med hhv. enkeltrør og twinrør fortrinsvis i serie 3 og i dimensioner fra ø 26 – ø 406,4. Entreprisen omfatter således jord-, anlægs- og smedearbejder samt rørleverance. Arbejdet skal primært udføres i boligområder.

Læs mere
Ordregiver Næstved Fjernvarme a.m.b.a.
Annonceret 22-12-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 22-12-2020 kl. 09.00
Deadline 28-01-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:622255-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østsjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed