Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Ambulancer 2020/S 249-619919

Kort beskrivelse

Der er tale om et offentligt udbud, der omhandler rammeaftaler vedrørende anskaffelse af ambulancekøretøjer, XL-ambulancekøretøjer, sygetransportkøretøjer og driftskøretøjer. Udbuddet er opdelt i 2 delkontrakter, henholdsvis delkontrakt 1, der vedrører ambulancekøretøjer, XL-ambulancekøretøjer og sygetransportkøretøjer, og delkontrakt 2, der vedrører driftskøretøjer. Det er muligt for en tilbudsgiver at byde på en eller begge delkontrakter.

Udbuddet gennemføres af Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Sjælland, hvor Region Midtjylland er tovholder for udbudsproceduren. Region Midtjylland indgår ikke kontrakt på samtlige de deltagende regioners vegne. Således vil de enkelte regioner på egen hånd skulle indgå kontrakt for at kunne aftage de produkter, der er omfattet af udbuddet. Kontrakten med den enkelte region løber i 4 år fra kontraktstart.

Læs mere
Ordregiver Region Midtjylland
Annonceret 22-12-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 22-12-2020 kl. 09.00
Deadline 20-01-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:619919-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden, Sjælland, Midtjylland, Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse