Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Gademøbler 2021/S 012-024971

Kort beskrivelse

Udbuddet omfatter levering af forskelligartede byinventar opdelt i 6 delkontrakter.

Rammeaftalen indgås på hver delaftale med 2 leverandører, idet tildeling i medfør af rammeaftalen sker efter en kaskademodel.

Den forventede samlede værdi af alle delkontrakter er opgjort til 24,8 mio. DKK ekskl. moms i en 4-årig periode. Værdiansættelsen af de 6 delkontrakter er baseret på ordregivers bedste skøn på grundlag af de tilgængelige historiske forbrugsdata og forventninger til fremtidigt behov.

For hver delkontrakt gælder, at ordregiver frem til indkøbsperiodens udløb kan forhøje rammeaftalens værdi med 50 % af den opgjorte værdi med et varsel på 6 måneder, se bilag A. Hverken ordregiver, By & Havn eller Metroselskabet forpligter sig til at aftage en bestemt mængde under rammeaftalen.

Læs mere
Ordregiver Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen, Parker, Kirkegårde og Renhold
Annonceret 19-01-2021 kl. 00.00
Sidst ændret 19-01-2021 kl. 09.00
Deadline 02-02-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:024971-2021:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse (22-12-2020)

Gademøbler 2020/S 249-619909

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:619909-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Udbuddet omfatter levering af forskelligartede byinventar opdelt i 6 delkontrakter.

Rammeaftalen indgås på hver delaftale med 2 leverandører, idet tildeling i medfør af rammeaftalen sker efter en kaskademodel.

Den forventede samlede værdi af alle delkontrakter er opgjort til 24,8 mio. DKK ekskl. moms i en 4-årig periode. Værdiansættelsen af de 6 delkontrakter er baseret på ordregivers bedste skøn på grundlag af de tilgængelige historiske forbrugsdata og forventninger til fremtidigt behov.

For hver delkontrakt gælder, at ordregiver frem til indkøbsperiodens udløb kan forhøje rammeaftalens værdi med 50 % af den opgjorte værdi med et varsel på 6 måneder, se bilag A. Hverken ordregiver, By & Havn eller Metroselskabet forpligter sig til at aftage en bestemt mængde under rammeaftalen.

Læs mere
Ordregiver Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen, Parker, Kirkegårde og Renhold
Annonceret 22-12-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 22-12-2020 kl. 09.00
Deadline 19-01-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:619909-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse