Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Medicinsk udstyr 2020/S 249-619723

Kort beskrivelse

Region Nordjylland, Nyt Aalborg Universitetshospital, efterfølgende benævnt: NAU, har til hensigt med dette udbud at anskaffe et fuldautomatisk analyseproduktionsanlæg til klinisk kemiske og immunkemiske analyser på flydende humant biologisk materiale. Der ønskes tillige tilslutning af 3. parts analyseudstyr i det omfang de fysiske forhold tillader det. Ordregiver har til hensigt at indgå en kontrakt med successiv levering af den samlede løsning. Ordregiver har ligeledes til hensigt, umiddelbart efter kontraktindgåelse, at få leveret et eller flere analyseudstyr og eventuelt også et eller flere præanalytiske moduler.

Læs mere
Ordregiver Region Nordjylland
Annonceret 22-12-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 22-12-2020 kl. 09.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:619723-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse